Tập huấn công tác số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất

(THTG) Ngày 10/03/2014, tại Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV), Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn công tác số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất.

P1010662

 

 Đối tượng tham gia là cán bộ lãnh đạo cấp phòng của các Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình của 05 thành phố trực thuộc Trung ương và Đài Phát thanh Truyền hình các tỉnh khu vực Nam Bộ. Tại buổi tập huấn, các báo cáo viên của Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai khái quát tình hình, tiến độ  triển khai “ Đề án số hóa truyền hình tại Việt Nam” như: Tình hình triển khai số hóa truyền hình và vai trò của các địa phương đối với công tác số hóa truyền hình, Công tác quản lý các thiết bị thu xem truyền hình số, Công tác thông tin, truyền thông số hóa truyền hình của các địa phương.

 Qua buổi tập huấn, các đối tượng tham gia đã tiếp thu được những lợi ích cũng như tiến độ thực hiện số hóa truyền hình mặt đất tại Việt Nam. Dựa trên cơ sở này, các đối tượng tham gia sẽ hỗ trợ cho đơn vị mình xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong “Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình tương tự mặt đất đến năm 2020” của Chính phủ phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của từng địa phương.

Dương Văn Phương