+ UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ và phát động thi đua năm 2020 + Diện tích trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đạt 13.000 hecta, chiếm 14,7% tổng diện tích cây ăn trái toàn tỉnh, tập trung nhiều nhất ở huyện Cai Lậy. + Tổ hợp tác sản xuất hoa kiểng xã Mỹ Phong, Tp. Mỹ Tho dự kiến cung ứng ra thị trường hơn 800.000 giỏ hoa hoa tươi, phục vụ nhu cầu của thị trường. + Trung tâm giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện Tân Phước tổ Hội thi thiết bị đào tạo tự làm năm 2019. + Năm 2019 các đơn vị, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ quà và tiền trị giá trên 41,19 tỷ đồng để giúp cho 136.295 lượt gia đình nghèo, gia đình khó khăn của tỉnh...
Bài viết theo tag: "Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang"