Sơ kết công tác sắp xếp, cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp có vốn nhà nước tỉnh Tiền Giang

(THTG) Ngày 16/8, UBND tỉnh Tiền Giang sơ kết công tác sắp xếp, cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 7 tháng đầu năm 2017 và phướng hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2017 – 2020. Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Văn Nghĩa – Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cùng chủ trì hội nghị.

vlcsnap-2017-08-17-09h14m24s847

Quang cảnh buổi sơ kết. Ảnh: Lê Long

Đến cuối tháng 7/2017, trên địa bàn tỉnh có 2 công ty cổ phần nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ gồm: công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công, công ty cổ phần chăn nuôi Tiền Giang và 4 công ty TNHH  một thành viên 100% vốn nhà nước gồm: công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Tiền Giang, công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Tiền Giang và 2 công ty đang thực hiện cổ phần hóa là công ty TNHH một thành viên cấp nước Tiền Giang và công ty TNHH một thành viên công trình đô thị Mỹ Tho.

vlcsnap-2017-08-17-09h14m54s571

vlcsnap-2017-08-17-09h15m13s033

Đại biểu tham dự. Ảnh: Lê Long

Quá trình triển khai công tác sắp xếp, tổ chức lại doanh nghiệp nhà nước của tỉnh đã bám sát các Nghị quyết của Đảng và các quy định của pháp luật. Nhìn chung, các doanh nghiệp sau sắp xếp, cổ phần hóa đã nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng sức cạnh tranh. Tuy nhiên, công tác sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện còn chậm so với tiến độ đề ra nên cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa trong thời gian tới.

Thùy Trang