Sáng nay kiểm phiếu và công bố kết quả bầu Chủ tịch nước

Sáng nay 2-4, ban kiểm phiếu sẽ công bố kết quả bầu Chủ tịch nước và Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch nước. Sau đó, tân Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ nhậm chức.

Trước đó, ngày 31-3, tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đọc tờ trình đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Người được giới thiệu kế nhiệm Chủ tịch nước Trương Tấn Sang là Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

Bộ trưởng Trần Đại Quang được đề cử làm tân Chủ tịch nước. Ảnh: TTXVN

Trước khi công bố kết quả bầu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước; Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước; Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Buổi chiều, Quốc hội sẽ nghe kết quả thảo luận tại đoàn, báo cáo giải trình tiếp thu, bỏ phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Quốc hội, một số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, chủ nhiệm một số ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước. Sau đó Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông quan nghị quyết việc miễn nhiệm này.

 http://www.sggp.org.vn