Phiên họp lần thứ 7, Ban biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

          Ngày 3/4, tại Hà Nội, phiên họp toàn thể lần thứ 7 của Ban biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã cho ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, được tiếp thu chỉnh lý bước đầu theo ý kiến góp ý của nhân dân. 

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì phiên họp.
(Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
.
 

      Các đồng chí: Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Trưởng Ban Biên tập chủ trì phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp lần thứ 7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: Trong thời gian qua, nhân dân cả nước với tinh thần trách nhiệm cao đã thể hiện ý chí của mình tham gia đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Công việc của Ban biên tập là phải tập hợp đầy đủ ý kiến của nhân dân, trên cơ sở đó, tiếp thu các ý kiến đóng góp.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chỉ rõ,  trong việc tiếp thu ý kiến của nhân dân, cần nêu rõ cơ sở, lý lẽ, có sự lập luận chặt chẽ. Đối với những ý kiến chưa tiếp thu cần có sự giải trình, trong đó nêu rõ lý do, cơ sở. Trên cơ sở tiếp thu trung thực ý kiến của nhân dân, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu, những nội dung hay, tốt, có cơ sở khoa học, phù hợp với thực tiễn cần được tiếp thu tối đa, chọn lọc khoa học để chắt lọc tinh hoa trí tuệ của nhân dân đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Nhấn mạnh việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là một đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi với hình thức phong phú, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị, cần đánh giá việc quán triệt, tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, qua đó có những giải pháp cụ thể để tiếp tục thực hiện có hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, kể từ sau ngày 31/3/2013 cho đến thời điểm 30/4/2013 và cho đến 30/9/2013, trước khi Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 được trình Quốc hội thông qua, nhân dân vẫn tiếp tục đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Các cơ quan, tổ chức, địa phương có trách nhiệm tiếp nhận, tập hợp, tổng hợp đầy đủ các ý kiến góp ý của nhân dân và gửi về Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Các ý kiến góp ý của nhân dân sẽ được nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu để chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Tại Phiên họp, các thành viên Ban biên tập đã thảo luận, cho ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã được Thường trực Ban biên tập tiếp thu, chỉnh lý theo ý kiến của nhân dân./.