Phấn đấu trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong phân phối điện của cả nước

Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới và phát triển”, Đại hội đại biểu lần thứ II Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội (nhiệm kỳ 2015 – 2020) đã diễn ra ngày 14/7, với sự tham dự của 207 đại biểu đại diện cho 2.114 đảng viên của Đảng bộ. Đây là Đại hội cuối cùng trong số 4 Đại hội điểm của Đảng bộ thành phố Hà Nội.

 

 Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội lần thứ II. (Ảnh: TH)

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Lò Văn Giàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội đã hoàn thành toàn diện các lĩnh vực công tác và có nhiều chỉ tiêu vượt so với Nghị quyết Đại hội lần I đề ra. Nổi bật là công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng ủy Tổng Công ty xác định là nhiệm vụ then chốt trong suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng, đổi mới và triển khai bằng nhiều hình thức phong phú. Việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tiếp tục được đẩy mạnh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Công tác tổ chức cán bộ được tiến hành công khai, dân chủ, công tâm, khách quan, trong đó đặc biệt chú trọng công tác đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ nữ. 5 năm qua, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 783 đảng viên, đạt 130% vượt chỉ tiêu Nghị quyết. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, với khách hàng, những vấn đề dân sinh bức xúc cơ bản được giải quyết, đời sống của cán bộ, công nhân viên được ổn định và từng bước cải thiện.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Quá trình đô thị hóa tăng với tốc độ nhanh, rất nhiều nhà cao ốc, khu chung cư được xây dựng và đưa vào sử dụng, theo đó là nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng; nhưng với sự nỗ lực của cán bộ, công nhân viên Tổng Công ty, những năm gần đây, điện phục vụ cho các cơ quan, xí nghiệp luôn được bảo đảm, đời sống nhân dân ổn định. Tổng Công ty đã xây dựng phương án vận hành tối ưu, linh hoạt hệ thống điện bảo đảm cung cấp điện trong các đợt hè nắng nóng và mùa mưa bão… Đảng bộ Tổng Công ty đã có nhiều đóng góp phát triển kinh tế – xã hội, an ninh chính trị và đảm bảo phục vụ đời sống của nhân dân trên địa bàn Thủ đô.

Bên cạnh đó, Tổng Công ty đã thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, đã xây dựng 216 phòng giao dịch khách hàng tiếp nhận và giải quyết tất cả yêu cầu liên quan đến dịch vụ điện năng; tổ chức hạ ngầm lưới điện và xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai bó lại dây trên các tuyến phố, đáp ứng nhiệm vụ chính trị năm “Trật tự và văn minh đô thị”. Từ thời điểm 01/8/2008 đến nay, Tổng Công ty đã tiếp nhận lưới điện hạ áp của 241 xã toàn bộ, bán điện trực tiếp đến gần 589.000 hộ dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội I, Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục, như: Thực hiện quy hoạch phát triển mạng lưới điện toàn thành phố, nhất là tuyến quận, huyện tiến độ còn chậm; việc quản lý kiểm soát của các doanh nghiệp mạng, treo cáp thông tin, treo cáp điện, công tác xử lý thiếu kịp thời, làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Trong công tác xây dựng Đảng: chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác nắm bắt tâm tư, tình cảm, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên còn thiếu chủ động…

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội tập trung vào 3 khâu đột phá: Phát triển đồng bộ, từng bước hiện đại hóa lưới điện. Đẩy mạnh vận hành trạm biến áp 110kV theo mô hình không người trực. Sửa chữa điện và vệ sinh cách điện hotline; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng giải quyết yêu cầu khách hàng…; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm xây dựng đội ngũ công nhân ngành điện Thủ đô “Văn minh, chuyên nghiệp, hiệu quả”.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Tán thành với những nội dung đã nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội, nhất là 9 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị Đảng bộ Tổng Công ty cần tiếp tục phấn đấu, nỗ lực không ngừng để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra, xây dựng Tổng Công ty phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập và phát triển; phấn đấu trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong phân phối điện của cả nước.

 

 Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội. (Ảnh:TH)

Cụ thể,tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp về chỉ đạo, điều hành trong kỹ thuật, vận hành lưới điện; Quy hoạch và phát triển lưới điện với một cơ cấu hợp lý; kết hợp việc cải tạo nâng cấp và xây dựng mới lưới điện theo hướng từng bước hiện đại… Đồng thời cần tăng cường công tác tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế sử dụng điện vào giờ cao điểm, tuyên truyền an toàn hành lang lưới điện; đẩy mạnh các giải pháp cung ứng điện, giảm thiểu thời gian mất điện của khách hàng; bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu về điện phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội và đời sống nhân dân Thủ đô với chất lượng ngày càng cao. Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và dịch vụ khách hàng; xây dựng văn hóa trong doanh nghiệp. Thực hiện việc tái cơ cấu ngành, tái cơ cấu về tổ chức và sở hữu, tái cơ cấu về quản trị doanh nghiệp. Chủ động cung cấp thông tin cho cho khách hàng, tăng cường việc giải quyết yêu cầu của khách hàng, tạo sự gần gũi và tin tưởng của khách hàng với Tổng công ty…

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng lưu ý, ngay sau Đại hội, Đảng bộ Tổng Công ty cần tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội tới cán bộ, đảng viên và công nhân viên trong Tổng Công ty nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện. Ban Chấp hành khóa mới cần tập trung chỉ đạo khẩn chương xây dựng các chương trình công tác để triển khai thực hiện Nghị quyết.

Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty khóa II, nhiệm kỳ 2015 – 2020 với 27 ủy viên. Đảng bộ Tổng Công ty khóa II đã tiến hành họp phiên thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, bầu Bí thư, Phó Bí thư./.

Nguồn ĐCSVN