Ông Phan Phùng Phú tái đắc cử Bí thư Thị ủy Cai Lậy, nhiệm kỳ 2020-2025

(THTG) Sau 3 ngày làm việc (từ ngày 5/8 đến ngày 7/8/2020), với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thị xã Cai Lậy lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, không chỉ tổng kết, đánh giá lại 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã Cai Lậy lần thứ I, mà còn đề ra những chủ trương, đưa thị xã Cai Lậy tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, đáp ứng kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thị xã.

vlcsnap-2020-08-07-09h35m42s221

vlcsnap-2020-08-07-09h46m24s185

Đại biểu bỏ phiếu bầu  tại Đại hội. Ảnh: Tấn Cường

Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Cai Lậy đã thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đại hội Đảng bộ Thị xã, nhiệm kỳ 2020-2025, thảo luận các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; đóng góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng cấp trên … Đại hội đã thảo luận tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 năm qua, đồng thời thống nhất với những  thành tựu đạt đạt được như: Kinh tế Thị xã tiếp tục phát triển chuyển dịch đúng hướng, tăng trưởng ổn định, thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/người/năm. 72/72 ấp, khu phố đạt chuẩn văn hóa, 16/16 xã, phường đạt chuẩn “Xã văn hóa nông thôn mới” và “phường văn minh đô thị”, có trên 90% hộ gia đình đạt 3 tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng lên. 10/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 200% Nghị quyết; xây dựng 5/5 phường đạt chuẩn phường văn minh đô thị, đạt 250% Nghị quyết. Đặc biệt, Thị xã Cai Lậy đã được Trung ương công nhận là đô thị loại III; hiện đã hoàn chỉnh thủ tục đang trình các cấp thẩm định, đánh giá thị xã Cai Lậy hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2020…

vlcsnap-2020-08-07-10h11m27s275

BCH Đại hội đại biểu Đảng bộ Thị xã Cai Lậy lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội. Ảnh: Tấn Cường

vlcsnap-2020-08-07-09h36m37s866

Ông Phan Phùng Phú tái đắc cử chức danh Bí thư Thị ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Tấn Cường

Với phương châm “Dân chủ – Kỷ cương – Đoàn kết – Đổi mới – Phát triển”, Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Cai Lậy lần thứ II đã bầu 39 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Cai Lậy lần II, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã bầu 13 đồng chí vào Ban Thường vụ Thị ủy, bầu Bí thư, 2 Phó Bí thư; Ủy ban Kiểm tra 6 đồng chí, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Ông Phan Phùng Phú tái đắc cử chức danh Bí thư Thị ủy nhiệm kỳ 2020-2025, ông Hà Thanh Hữu tái đắc cử chức danh Phó Bí thư Thị ủy, ông Trần Văn Thức đắc cử chức danh Phó Bí thư Thị ủy. Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa mới bầu Ủy ban Kiểm tra Thị ủy gồm 6 đồng chí, ông Lê Văn Đức tái đắc cử chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025.

Với chủ đề “Nâng cao hiệu quả lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ; Huy động sức mạnh tổng hợp các nguồn lực; Phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; Giữ vững quốc phòng – an ninh; Xây dựng thị xã Cai Lậy xứng tầm đô thị loại III”, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Cai Lậy lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thông qua Nghị quyết, với các chỉ tiêu và giải pháp chủ yếu như: tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng; Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tạo nguồn cán bộ có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực và bản lĩnh chính trị để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Tiếp tục thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng thương mại – dịch vụ, công nghiệp – xây dựng, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Tập trung đầu tư xây dựng và phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội theo hướng hiện đại; đẩy mạnh thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, lập lại trật tự đô thị và phát triển khu vực nội thị. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chú trọng công tác đào tạo nghề; tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất; xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, thực hiện tốt chính sách người có công, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước các cấp. Tăng cường quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị – xã hội. Xây dựng thị xã Cai Lậy xứng tầm đô thị loại III; đồng thời phát huy vai trò là đô thị trung tâm vùng phía Tây của tỉnh Tiền Giang.

Phương Tuyền-Nguyễn Bảy-Tấn Cường