Nông dân Gò Công Tây thu hoạch lúa Thu Đông

(THTG) Hiện nay, nông dân huyện Gò Công Tây đang thu hoạch rộ lúa Thu Đông 2019, với diện tích đã thu hoạch rộ  hơn 9.000 hecta.

Với  giống lúa chủ lực như: VD 20, Nàng hoa 9 và OM 4151… nhìn chung trà lúa  Thu Đông năm nay đạt năng suất bình quân từ 5 tấn- 6 tấn/hecta. Hiện tại, thương lái đến thu mua lúa tươi tại ruộng, với mức giá bình quân giống lúa VD 20 là 6.500 – 6.700  đồng/kg; lúa thường là 5.000 – 5.200 đồng/kg ….

vlcsnap-2019-12-04-14h25m33s909

vlcsnap-2019-12-04-14h26m30s195

Nông dân Gò Công Tây thu hoạch lúa vụ Thu đông… Ảnh: Nguyễn Quyền

Vụ lúa Thu Đông năm nay, tiền công máy gặt đập liên hợp  là 1,7  triệu đồng/hecta và công vận chuyển 500.000 đồng/hecta, tổng cộng chị phí  hơn  2,2 triệu đồng /hecta… Thu hoạch đến đâu, nông dân tranh thủ làm vệ sinh đồng ruộng như: làm cỏ bờ, cày xới đất để gieo sạ lại vụ đông xuân 2019-2020.

vlcsnap-2019-12-04-14h26m15s455

vlcsnap-2019-12-04-14h26m08s421

…và vệ sinh đồng ruộng chuẩn bị cho vụ mới. Ảnh: Nguyễn Quyền

Bên cạnh đó, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Gò Công Tây đã thực hiện nhiều mô hình trồng hoa sinh thái trên bờ ruộng, ở các xã điểm như: Thạnh Trị , Bình Nhì, Đồng Thạnh , Thạnh Nhựt…  để dẫn dụ thiên địch, góp phần giúp nông dân đạt một vụ mùa thắng lợi.

 Nguyễn Quyền