Ngành nông nghiệp phổ biến nội dung Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 tới các cán bộ, công chức

Ngày 25/2, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã tổ chức Hội nghị phổ biến nội dung Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tới cán bộ, công chức các đơn vị trực thuộc.

Hội nghị đã được nghe ông Đinh Xuân Thảo – Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp, Uỷ viên thường trực Ban biên tập sửa đổi Hiến pháp năm 1992 giới thiệu nội dung Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Hiến pháp năm 1992 có 12 chương, 147 điều. Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 có 11 chương, 124 điều; sửa đổi, bổ sung 99 điều và bổ sung 11 điều mới. Chương I được xây dựng trên cơ sở viết gọn lại tên Chương I của Hiến pháp 1992 thành “Chế độ chính trị”; Dự thảo Chương II được xây dựng trên cơ sở sửa đổi, bổ sung và bố cục lại chương V thành chương “Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”; Chương X là chương mới quy định về các thiết chế hiến định độc lập gồm Hội đồng Hiến pháp, Hội đồng bầu cử quốc gia và Kiểm toán Nhà nước nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta…

Theo kế hoạch, từ nay đến 15/3, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT sẽ hoàn thành việc tổ chức lấy ý kiến góp ý vào nội dung Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đảm bảo dân chủ, khách quan và hiệu quả./.