Muốn cải cách hành chính thì phải đẩy mạnh cải cách hệ thống công chức

Ngày 5/8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ đã chủ trì Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2015.

 

Cuộc họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ,
triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015

Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, 6 tháng đầu năm 2015, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành đã ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật để đơn giản hoá 4.431/4.723 thủ tục hành chính tại 25 Nghị quyết chuyên đề, đạt tỉ lệ 93,8%. Bộ Tài chính cũng đẩy mạnh việc kết nối và mở rộng đối với các cơ quan liên quan trong việc thực hiện cơ chế một cửa ASEAN. Các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động hành chính và dịch vụ công tiếp tục được các thành viên Ban Chỉ đạo ở các Bộ, ngành thực hiện có hiệu quả.

Thảo luận tại Hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo cho rằng: Muốn cải cách hành chính đi vào thực chất thì phải xây dựng mô hình quản lý phù hợp, cũng như đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin. Tuy nhiên, việc áp dụng này lại gặp lực cản rất lớn vì tư duy cũ của cán bộ, chỉ muốn duy trì quản lý thủ công. Bên cạnh đó, muốn cải cách thì phải đẩy mạnh cải cách hệ thống công chức. Đặc biệt, các thành viên Ban Chỉ đạo cũng đưa ra một cảnh báo đáng lo ngại là việc cán bộ, công chức ngày càng sợ trách nhiệm. Vì sợ nên không dám đề xuất, không dám sáng tạo áp dụng cái mới, hoặc có đề xuất cái mới thì rất lòng vòng, xin phép khắp nơi.

Liên quan đến vấn đề này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ yêu cầu: Từng Bộ, ngành, địa phương phải đề ra và xử lý giải quyết về thủ tục hành chính chứ không thể nói chung chung,  tự liên hệ, tự cải cách là rất quan trọng. Cần quán triệt chủ trương về cải cách hành thủ tục hành chính.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, công tác cải cách hành chính tại các Bộ, ngành là rất quan trọng, từ đó góp phần cải cách thủ tục hành chính tốt hơn./.

Nguồn ĐCSVN