Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Tiền Giang sẽ diễn ra từ ngày 08/12 đến 11/12/2020

(THTG) Căn cứ Quyết định số 47/QĐ-HĐND ngày 13/11/2020 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc triệu tập kỳ họp thứ 14 – Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Tiền Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Thường trực HĐND tỉnh Tiền Giang thông báo việc tổ chức Kỳ họp thứ 14 – HĐND tỉnh Tiền Giang khóa IX như sau:

– Thời gian họp diễn ra trong 04 ngày, từ ngày 08-11 đến ngày 11/12/2020, trong đó phiên khai mạc diễn ra vào lúc 07 giờ 45 phút ngày 08/12/2020.

– Địa điểm họp: Phòng họp số 2 – Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang. (Số 6C đường Rạch Gầm, phường 1, thành pho Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang)

z2101742340659_33a8a8ee4ca7cfb4ec653139bd7bd338

Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Tiền Giang sẽ diễn ra từ ngày 08/12 đến 11/12/2020. Ảnh: Phan Quyền

– Nội dung: Kỳ họp thứ 14 – HĐND tỉnh Tiền Giang khóa IX dự kiến sẽ xem xét các báo cáo gồm:

+ Báo cáo hoạt động của Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021;

+ Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 14 – HĐND tỉnh khoá IX; Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh;

+ Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 về tình hình phát triển kinh tế – xã hội; về thu, chi ngân sách; về đầu tư công;

+ Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng chống tham nhũng; về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật;

+ Báo cáo công tác tiếp, giải quyêt khiếu nại, tố cáo và về triển khai, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025;

+ Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Tiền Giang 05 năm 2016-2020.

+ Báo cáo hoạt động của Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Tiền Giang năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

+ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thông báo hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến, kiến nghị của Nhân dân năm 2020.

+ HĐND tỉnh thực hiện thực hiện giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp.

+ HĐND tỉnh tiến hành miễn nhiệm uỷ viên, Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND tỉnh và bầu bổ sung Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

+ HĐND tỉnh xem xét, thông qua các dự thảo nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Kỳ họp được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang và phát trực tuyến trên Trang thông tin Điện tử của Đài, vào các ngày 08/12, 10/12 và 11/12/2020, cụ thể như sau:

– Phiên khai mạc diễn ra vào lúc 7 giờ 45 phút ngày 08/12/2020.

– Phiên giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn: bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút, ngàv 10/12/2020 và 07 giờ 45 phút, ngày 11/12/2020 cho đến khi kết thúc Phiên giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn.

Thường trực HĐND tỉnh Tiền Giang xin thông báo đến Nhân dân trong tỉnh được biết và theo dõi.