Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Tiền Giang sẽ diễn ra ngày 30/9/2020

(THTG) Thường trực Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Tiền Giang vừa có thông báo về việc triệu tập Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

0eaaccf7ae14534a0a0527

Quang cảnh kỳ họp lần thứ 12, HĐND tỉnh Tiền Giang Khóa IX. Ảnh: Minh Trung

Theo thông báo, Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Tiền Giang khóa IX sẽ khai mạc vào lúc 7 giờ 45 phút ngày ngày 30 tháng 9 năm 2020, tại phòng họp số 2 – Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang (Số 6C đường Rạch Gầm, phường 1, thành phổ Mỹ Tho). Tại kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Tiền Giang khóa IX lần này, các đại biểu HĐND tỉnh sẽ xem xét và cho ý kiến các nội dung gồm:

1/ HĐND tỉnh sẽ xem xét các tờ trình kèm theo dự thảo nghị quyết như:

– Nghị quyết về việc sáp nhập và đặt tên các ấp, khu phố trên địa bàn các huyện Châu Thành và Chợ Gạo.

– Nghị quyết điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 24/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ vốn dự phòng trung hạn 2016 -2020 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng thôn mới.

– 18 dự thảo nghị quyết về phí và lệ phí theo quy định tại Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2/ Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung ủy viên ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Thường trực HĐND tỉnh Tiền Giang xin thông báo đến Nhân dân trong tỉnh biết và theo dõi kỳ họp.

P.Huy