Khẩn trương kiểm định chất lượng các cột tháp ăng ten

Bộ Xây dựng đã yêu cầu các chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình cột tháp ăng ten có chiều cao từ 100m trở lên khẩn trương tổ chức kiểm định chất lượng đối với các cột tháp ăng ten chưa được kiểm định.

 

Tháp truyền hình Nam Định bị đổ vào tháng 10/2012.

Trước đó, tháng 11/2013, Bộ Xây dựng đã có văn bản yêu cầu chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng tổ chức kiểm định chất lượng các công trình cột tháp ăng ten có chiều cao từ 100m trở lên theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Tuy nhiên, tính đến ngày 30/6/2014, theo báo cáo của Sở xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cả nước có 146 cột tháp ăng ten cao trên 100m nhưng chỉ có 30 cột tháp ăng ten được kiểm định chất lượng. Kết quả kiểm định cho thấy một số tháp ăng ten tồn tại các khiếm khuyết về chất lượng, tiềm ẩn nhiều rủi ro, nếu không kịp thời khắc phục có nguy cơ xảy ra sự cố khi chịu tác động của gió bão.

Trước mùa mưa bão sắp tới, để hạn chế các sự cố có thể xảy ra, nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân công trình, tính mạng người dân, tài sản của các tổ chức, cá nhân, Bộ Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình cột tháp ăng ten có chiều cao từ 100m trở lên khẩn trương tổ chức kiểm định chất lượng đối với các cột tháp ăng ten chưa được kiểm định. Đồng thời, tiến hành khắc phục các tồn tại về chất lượng được nêu trong báo cáo kiểm định cột tháp ăng ten.

Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện việc bảo trì các cột tháp ăng ten theo quy định tại Nghị định số 114/2010/NĐ-CP của Chính phủ về bảo trì công trình xây dựng.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Xây dựng thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức kiểm định, bảo trì các công trình nêu trên của các chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng và gửi báo cáo về Bộ Xây dựng trước ngày 25/7/2014.

Nguồn Chính phủ