Khai trương Tạp chí điện tử Tổ chức Nhà nước

Tạp chí điện tử Tổ chức Nhà nước của Bộ Nội vụ là diễn đàn khoa học, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, lý luận, nghiệp vụ về tổ chức, hoạt động của nền hành chính Nhà nước…
Lãnh đạo Bộ Nội vụ bấm nút khai trương Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước.

Sáng 26/8, Bộ Nội vụ tổ chức Lễ khai trương Tạp chí điện tử Tổ chức Nhà nước.

Tạp chí điện tử Tổ chức Nhà nước có tên miền trên Internet: www.tochucnhanuoc.vn và www.tochucnhanuoc.gov.vn , www.tcnn.vn được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động báo điện tử số 407/GP-BTTTT ngày 27/9/2013.

Tạp chí là diễn đàn khoa học, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, lý luận, nghiệp vụ về tổ chức, hoạt động của nền hành chính Nhà nước… 

Trọng tâm phản ánh của Tạp chí là lĩnh vực tổ chức bộ máy Nhà nước, quản lý công chức, công vụ; quản lý địa giới hành chính, biên chế Nhà nước, quản lý công tác tôn giáo, thi đua khen thưởng, cải cách hành chính… 

Tạp chí đồng thời thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tổ chức Nhà nước.

Tạp chí điện tử Tổ chức Nhà nước có 8 chuyên mục chính đăng tải các thông tin thời sự-chính trị về hoạt động tổ chức nhà nước, gắn với hoạt động của lãnh đạo Bộ, ngành Nội vụ. Tạp chí có các chuyên mục khoa học, trao đổi lý luận, nghiệp vụ tổ chức Nhà nước như: Cải cách hành chính; Xây dựng chính quyền địa phương; Từ điển hành chính mở…

Nguồn Chính phủ