Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN 15 sẽ diễn ra vào ngày 31/10

Hội nghị này sẽ có hơn 200 đại biểu đến từ 19 nước trên thế giới đến tham dự. .

Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN không chính thức lần thứ 15 (IAMME) sẽ diễn ra vào ngày 31/10 tới đây tại Lào.

Hội nghị thảo luận chuyên môn về ô nhiễm khói mù xuyên biên giới trong tiểu vùng sông Mê-kông lần thứ 10 (Ảnh Cảnh Thành)

Đây là hội nghị được tổ chức thường niên và nằm trong nội dung hợp tác về môi trường của các nước thành viên ASEAN, ASEAN+3 và các nước đối tác. Hội nghị này sẽ có hơn 200 đại biểu đến từ 19 nước trên thế giới đến tham dự.

Hội nghị thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến biến đổi khí hậu và môi trường trên thế giới… Đáng chú ý là các nước tham dự sẽ được thảo luận về vấn đề liên quan đến ô nhiễm khói mù xuyên biên giới; Thảo luận về tầm nhìn kế hoạch chiến lược về môi trường của các nước ASEAN và thế giới; Thông qua bản Báo cáo Hội nghị Quan chức Cấp cao ASEAN về Môi trường lần thứ 25 vừa diễn ra từ ngày 25 – 29/8 vừa qua tại Lào.

Trước đó, từ 27 – 31/10, tại thủ đô Vientiane (Lào) đã diễn ra các hội nghị chuyên môn về ô nhiễm khói mù xuyên biên giới trong tiểu vùng sông Mê Kông lần thứ 10 (COM-10); Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 4 của Ủy ban Chỉ đạo về ô nhiễm khói mù xuyên biên giới trong các nước tiểu vùng sông Mê Kông; Hội nghị Hiệp định về ô nhiễm khói mù xuyên biên giới (COP-10); Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN+3 lần thứ 13 và Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN về môi trường lần thứ 4…/.

Nguồn vov.vn