Giá xăng tăng 172 đồng/lít

Bắt đầu từ 16g30 chiều nay 5-10, theo yêu cầu của liên Bộ Công thương – Tài chính, giá xăng RON 92 tăng 172 đồng/lít, tối đa 16.404 đồng/lít; xăng E5 tăng 160 đồng/lít, tối đa 16.141 đồng/lít; dầu diesel 0,05S tăng 169 đồng/lít, tối đa 12.424 đồng/lít; dầu hỏa tăng 137 đồng/lít, tối đa 11.023 đồng/lít; dầu ma dút tăng 130 đồng/kg, tối đa 9.473 đồng/kg.

http://www.sggp.org.vn