Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài ở các KCN đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước

(THTG) Cục Thuế tỉnh Tiền Giang cho biết: trong năm 2016 các doanh nghiệp hoạt động, sản xuất kinh doanh ở các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã nộp ngân sách gần 2.000 tỉ đồng, trong đó doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm đến hơn 1.800 tỉ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2017, các doanh nghiệp hoạt động, sản xuất kinh doanh trong KCN đã nộp thuế trên 1.100 tỉ đồng, trong đó doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm hơn 1.000 tỉ đồng.

1

3

Hoạt động sản xuất của một doanh nghiệp có vốn đấu tư nước ngoài tại Tiền Giang. Ảnh: Bùi Phong

Theo ghi  nhận của Cục Thuế tỉnh Tiền Giang, trong thời gian gần đây, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động ở các KCN trên địa bàn tỉnh đã đóng góp rất lớn vào nguồn ngân sách tỉnh. Nguyên nhân là sau thời gian được miễn giảm thuế theo qui định chung, các doanh nghiệp hoạt động ổn định, ngày càng đạt hiệu quả cao, tạo ra khối lượng sản phẩm với giá trị lớn và bắt đầu thực hiện nghĩa vụ thuế  theo qui định.

2

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh đã đóng góp rất lớn vào nguồn ngân sách tỉnh. Ảnh: Bùi Phong

Hiện Cục Thuế tỉnh Tiền Giang quản lý thuế 86 doanh nghiệp đang hoạt động, sản xuất kinh doanh trong các KCN, trong đó có 62 doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Các doanh nghiệp hoạt động chủ yếu là sản xuất hàng hóa xuất khẩu, phần lớn còn đang hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thùy Trang