Đầu năm, Việt Nam đã xuất siêu 1,4 tỷ USD

       Tính từ 1/1-15/2/2013, Việt Nam xuất khẩu hơn 14,4 tỷ USD, trong khi nhập khẩu 13,01 tỷ USD.

Theo Tổng cục Hải quan, từ 1-15/2/2013, Việt Nam xuất khẩu hàng hóa đạt kim ngạch hơn 2,942 tỷ USD. Trong đó, khối DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) xuất khẩu đạt kim ngạch 1,687 tỷ USD.

Tính lũy kế từ 1/1-15/2/2013, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa nước ta đạt 14,4 tỷ USD.

Đầu năm, dệt may đang dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu (Ảnh: doanhnghieptrunguong.vn)

Trong số các nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch cao, dệt may vẫn dẫn đầu với kim ngạch 513,5 triệu USD, tính từ đầu năm đến 15/2 đạt 2,1 tỷ USD. Tiếp đến là điện thoại các loại và linh kiện đạt 459,9 triệu USD, lũy kế tính từ đầu năm đạt 1,94 tỷ USD. Nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 212,48 triệu USD trong nửa đầu tháng 2 và lũy kế từ đầu năm đạt 1,09 tỷ USD; hàng thủy sản nửa đầu tháng 2 đạt 131, 1 triệu USD, lỹ kế từ đầu năm đạt 617,1 triệu USD; gỗ và các sản phẩm gỗ đạt 109,7 triệu USD, lũy kế đạt 597,9 triệu USD…

Ở chiều nhập khẩu, nửa đầu tháng 2/2013, Việt Nam nhập khẩu 2,32 tỷ USD; trong đó khối DN FDI nhập khẩu 1,18 tỷ USD. Tính lũy kế từ đầu năm đến 15/2, Việt Nam nhập khẩu 13,01 tỷ USD.

Trong số các nhóm hàng nhập khẩu nhiều, kim ngạch nhập máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 323,6 triệu USD trong nửa đầu tháng 2, lũy kế từ đầu năm nhập khẩu nhóm này 1,77 tỷ USD. Tiếp đến là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện nhập khẩu nửa đầu tháng 2 với kim ngạch 289,8 triệu USD, lỹ kế đạt 1,76 tỷ USD. Điện thoại các loại và linh kiện có kim ngạch nhập khẩu nửa đầu tháng 2 là 133,5 triệu USD, lũy kế đạt 807,3 triệu USD….

Như vậy, từ đầu năm đến ngày 15/2/2013, Việt Nam xuất siêu 1,4 tỷ USD. Tính theo cùng kỳ, đây là mức cao nhất kể từ trước đến nay./.