Cục Sở hữu trí tuệ khảo sát để đăng ký bảo hộ “Nhãn hiệu sầu riêng” tại Tiền Giang

(THTG) Ngày 30-11, Đoàn công tác Cục Sở hữu trí tuệ – Bộ Khoa học và Công nghệ, cùng đại diện các sở ngành tỉnh Tiền Giang và UBND huyện Cai Lậy đã có chuyến khảo sát, đánh giá điều kiện, khả năng đáp ứng tiêu chí bảo hộ nhãn hiệu tập thể “sầu riêng Cai Lậy” tại thị trường Trung Quốc.

807_6485.MXF_snapshot_00.02.265

807_6511.MXF_snapshot_00.02.343

Ảnh: Minh Nguyên

Đoàn công tác đi thực tế vùng trồng sầu riêng ở xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy để tìm hiểu về hiện trạng sản xuất, quy trình chăm sóc, phòng trừ dịch hại, kiểm soát chất lượng, quá trình xây dựng mã số vùng trồng, phương phức tiêu thụ, lợi nhuận và những thuận lợi, khó khăn của người trồng sầu riêng trong bối cảnh sầu riêng đã được xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc.

Đồng thời, Đoàn công tác cũng đã đến tham quan Hợp tác xã, doanh nghiệp chuyên doanh sầu riêng tìm hiểu về nguồn gốc sản phẩm, năng lực xuất khẩu sầu riêng sang thị trường Trung Quốc, cơ sở hạ tầng phục vụ sơ chế, đóng gói, nhất là mối liên kết sản xuất và tiêu thụ của doanh nghiệp với nhà vườn.

Căn cứ kết quả thực tế này, Đoàn công tác trao đổi với các cơ quan quản lý, tổ chức tập thể và đại diện doanh nghiệp của tỉnh về sự cần thiết, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong việc sử dụng, khai thác nhãn hiệu tập thể sầu riêng Cai Lậy, từ đó đề xuất phương án hoàn thiện mô hình quản lý sử dụng nhãn hiệu phục vụ đăng ký bảo hộ tại thị trường Trung Quốc./

Kim Nữ