CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TỪ NGÀY 30/10/2017 ĐẾN NGÀY 05/11/2017

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 30/10/2017

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc sáng
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu : Việt Nam những sắc màu dân tộc
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Phim truyện Việt Nam : Mưa thủy tinh – Tập 28
7h50 Chương trình : Câu chuyện nông thôn ( PL )
7h50 Khám phá thế giới : Những loài cây làm thay đổi thế giới
8h30 Phim truyện Đài Loan : Ngọc bội uyên ương – Tập 9
9h30 Chương trình : Pháp luật với đời sống ( PL của sáng 28 / 10 / 2017 )
10h30 Chuyên mục : Xây dựng chính quyền điện tử _ Số 1 ( HĐ ) ( PL )
10h40 Phim hoạt hình : Thỏ Jazz và thôn âm nhạc – Tập 23
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Phim : SitCom _Rắc rối là chuyện nhỏ ( T9 ) (PL)
11h15 Chương trình : Miền Tây Trong Tôi _Sức sống cánh đồng lát (PL)
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thị trường
11h55 Tự Giới Thiệu + Quảng cáo
12h00 Phim truyện Hàn Quốc : Kẻ thế mạng – Tập 24 ( hết )
12h45 Phim truyện Hồng Kông : Đứa con ngoại tộc – Tập 1
13h30 Tự Giới Thiệu
13h45 Chương trình : Nâng bước đến trường (PL)
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Khi em đã lớn _ Tập 8
15h00 Tiền Giang kết nối 24G (PL)
15h20 Chương trình : Ca nhạc
15h50 Du lịch vòng quanh thế giới : Các nền văn hóa độc đáo
16h15 Phim hoạt hình : Truyền kỳ Mạc Lâm ( P2 )– Tập 50
16h30 Phim truyện Đài Loan : Bao thanh thiên ( P4 ) – Tập 1 + 2
18h00 Quảng cáo – Tự Giới Thiệu – Thông báo
BUỔI TỐI
18h07 Tiết mục: An toàn giao thông
18h12 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình
18h25 Bản tin thị trường
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao
18h54 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 CT : Làm chủ tay lái_Hậu quả của việc dừng xe xem tai nạn giao thông
19h50 Phim truyện Singapore : Đội đặc nhiệm – Tập 13
20h30 Chương trình : Chuyện làng chuyện phố
20h45 Phim : SitCom _Rắc rối là chuyện nhỏ ( T10 )
21h00 Phim truyện Việt Nam : Vết Sẹo – Tập 29
22h00 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao (PL)
22h30 Phim truyện Hàn Quốc : Con yêu của mẹ – Tập 31
23h15 Chương trình : Ca nhạc (PL)
00h00 Phim truyện Trung Quốc : Liêu Trai Tân Truyện – Tập 18
00h45 Câu lạc bộ thể thao
02h10 Tin thế giới khuya
02h15 Phim truyện Hàn Quốc : Kẻ thế mạng – Tập 24 ( hết )
03h00 Phim truyện Hồng Kông : Đứa con ngoại tộc – Tập 1
03h50 Khám phá thế giới
04h20 Phim tài liệu : Việt Nam những sắc màu dân tộc ( PL )
04h45 Chương trình : Chuyện làng chuyện phố (PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 31/10/2017

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc sáng
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu : Việt Nam những sắc màu dân tộc
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Phim truyện Việt Nam : Mưa thủy tinh – Tập 29
7h50 Chương trình : Chuyện làng chuyện phố (PL)
8h05 Khám phá thế giới : Du lịch cùng nhà tự nhiên học
8h30 Phim truyện Đài Loan : Ngọc bội uyên ương – Tập 10
9h30 Chương trình : Thầy thuốc của bạn ( PL của chiều ngày 28 / 10 / 2017 )
10h30 Giải trí nước ngoài
10h40 Phim hoạt hình : Thỏ Jazz và thôn âm nhạc – Tập 24
10h55 CT : Làm chủ tay lái_Hậu quả của việc dừng xe xem tai nạn giao thông (PL)
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Phim : SitCom _Rắc rối là chuyện nhỏ ( T10 ) (PL)
11h15 Chuương trình : Câu chuyện nông thôn
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thị trường
11h55 Tự Giới Thiệu + Quảng cáo
12h00 Phim truyện Hồng Kông : Đứa con ngoại tộc – Tập 2 + 3
13h30 Tự Giới Thiệu
13h45 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình (PL)
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Khi em đã lớn _ Tập 9
15h00 Tiền Giang kết nối 24G (PL)
15h20 Ca nhạc
15h50 Du lịch vòng quanh thế giới : Các nền văn hóa độc đáo x
16h15 Phim hoạt hình : Truyền kỳ Mạc Lâm ( P2 )– Tập 51
16h30 Phim truyện Đài Loan : Bao thanh thiên ( P4 ) – Tập 3 + 4
18h00 Quảng cáo – Tự Giới Thiệu – Thông báo
BUỔI TỐI
18h07 Tiết mục: An toàn giao thông
18h12 Chuyên mục : Chính sách pháp luật
18h25 Bản tin thị trường
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao
18h54 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Singapore : Đội đặc nhiệm – Tập 14
20h30 Chương trình : An ninh Tiền Giang
20h45 Phim : SitCom _ Món nợ khó đòi
21h00 Phim truyện Việt Nam : Vết Sẹo – Tập 30 ( Hết )
21h45 CT : Cảnh báo AT sống _Số 86 : Lựa chọn nước mía an toàn
22h00 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao (PL)
22h30 Phim truyện Hàn Quốc : Con yêu của mẹ – Tập 32
23h15 Chương trình : Ca nhạc (PL)
00h00 Phim truyện Trung Quốc : Liêu Trai Tân Truyện – Tập 19
00h45 Câu lạc bộ thể thao
02h10 Tin thế giới khuya
02h15 Phim truyện Hồng Kông : Đứa con ngoại tộc – Tập 2 + 3
03h50 Thế giới đó đây
04h20 Phim tài liệu : Việt Nam những sắc màu dân tộc ( PL )
04h45 Chương trình : An ninh Tiền Giang (PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 01/11/2017

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc sáng
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu : Việt Nam những sắc màu dân tộc
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Phim truyện Việt Nam : Mưa thủy tinh – Tập 30
7h50 Chương trình : An ninh Tiền Giang (PL)
8h05 Khám phá thế giới : Những báu vật của nước Anh
8h30 Phim truyện Đài Loan : Ngọc bội uyên ương – Tập 11
9h30 CT : Cảnh báo AT sống _Số 86 : Lựa chọn nước mía an toàn ( PL )
9h45 Chương trình : Bạn nhà nông ( PL của chiều ngày 29 / 10 / 2017 )
10h40 Phim hoạt hình : Thỏ Jazz và thôn âm nhạc – Tập 25
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Phim : SitCom _ Món nợ khó đòi (PL)
11h15 Chuyên mục : Xây dựng chính quyền điện tử _ Số 2 ( HĐ )
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thị trường
11h55 Tự Giới Thiệu + Quảng cáo
12h00 Phim truyện Hồng Kông : Đứa con ngoại tộc – Tập 4 + 5
13h30 Tự Giới Thiệu
13h45 Chuyên mục : Chính sách pháp luật (PL)
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Khi em đã lớn _ Tập 10
15h00 Tiền Giang kết nối 24G (PL)
15h20 Chương trình : Ca cổ _ Tình đắng lý khổ qua
16h15 Phim hoạt hình : Truyền kỳ Mạc Lâm ( P2 )– Tập 52
16h30 Phim truyện Đài Loan : Bao thanh thiên ( P4 ) – Tập 5 + 6
18h00 Quảng cáo – Tự Giới Thiệu – Thông báo
BUỔI TỐI
18h07 Tiết mục: An toàn giao thông
18h12 Chuyên đề : Người lao động
18h25 Bản tin thị trường
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao
18h54 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Singapore : Đội đặc nhiệm – Tập 15
20h30 Chương trình : Người Tiền Giang
20h45 Phim : SitCom _Có trai theo
21h00 Phim truyện Việt Nam : Mặt nạ thiên thần – Tập 1
21h45 CT : Cảnh báo AT sống _Số 87 : Thoát khỏi taxi gian manh
22h00 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao (PL)
22h30 Phim truyện Hàn Quốc : Con yêu của mẹ – Tập 33
23h15 Chương trình : Ca cổ _ Tình đắng lý khổ qua (PL)
00h00 Phim truyện Trung Quốc : Liêu Trai Tân Truyện – Tập 20
00h45 Câu lạc bộ thể thao
02h10 Tin thế giới khuya
02h15 Phim truyện Hồng Kông : Đứa con ngoại tộc – Tập 4 + 5
03h50 Thế giới đó đây
04h20 Phim tài liệu : Việt Nam những sắc màu dân tộc (PL)
04h45 Chương trình : Người Tiền Giang (PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 02/11/2017

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc sáng
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu : Việt Nam những sắc màu dân tộc
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Phim truyện Việt Nam : Mưa thủy tinh – Tập 31
7h50 Chương trình : Người Tiền Giang (PL)
8h05 Khám phá thế giới : Con người với thiên nhiên
8h30 Phim truyện Đài Loan : Ngọc bội uyên ương – Tập 12
9h30 CT : Cảnh báo AT sống _Số 87 : Thoát khỏi taxi gian manh ( PL )
9h45 Chuyên mục : Xây dựng chính quyền điện tử _ Số 2 ( HĐ ) ( PL )
10h00 Văn nghệ địa phương _ Kịch : vẹn cả đôi đường
10h40 Phim hoạt hình : Thỏ Jazz và thôn âm nhạc – Tập 26
10h55 CT : Làm chủ tay lái_Hậu quả của việc dừng xe xem tai nạn giao thông (PL)
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Phim : SitCom _Có trai theo (PL)
11h15 CT: Sổ tay nội trợ _ Cà ri xanh cá thu
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thị trường
11h55 Tự Giới Thiệu + Quảng cáo
12h00 Phim truyện Hồng Kông : Đứa con ngoại tộc – Tập 6 + 7
13h30 Tự Giới Thiệu
13h45 Chuyên đề : Người lao động (PL)
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Khi em đã lớn _ Tập 11
15h00 Tiền Giang kết nối 24G (PL)
15h20 Chương trình : Ca nhạc
15h50 Du lịch vòng quanh thế giới : Các nền văn hóa độc đáo
16h15 Phim hoạt hình : Truyền kỳ Mạc Lâm ( P2 )– Tập 53 ( Hết )
16h30 Phim truyện Đài Loan : Bao thanh thiên ( P4 ) – Tập 7 + 8
18h00 Quảng cáo – Tự Giới Thiệu – Thông báo
BUỔI TỐI
18h07 Tiết mục: An toàn giao thông
18h12 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân
18h25 Bản tin thị trường
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao
18h54 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Singapore : Đội đặc nhiệm – Tập 16
20h30 Chương trình : Còn không chiếu lát Cà Mau
20h45 Phim : SitCom _ Bài tập về nhà
21h00 Phim truyện Việt Nam : Mặt nạ thiên thần – Tập 2
21h45 CT : Cảnh báo AT sống _ Số 88 : Mê trận thịt bò giả
22h00 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao (PL)
22h30 Phim truyện Hàn Quốc : Con yêu của mẹ – Tập 34
23h15 Chương trình : Ca nhạc (PL)
00h00 Phim truyện Trung Quốc : Liêu Trai Tân Truyện – Tập 21
00h45 Câu lạc bộ thể thao
02h10 Tin thế giới khuya
02h15 Phim truyện Hồng Kông : Đứa con ngoại tộc – Tập 6 + 7
03h50 Khám phá thế giới
04h10 Văn nghệ địa phương _ Kịch : vẹn cả đôi đường (PL)
04h40 Phim tài liệu : Việt Nam những sắc màu dân tộc (PL )

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 03/11/2017

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc sáng
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu : Việt Nam những sắc màu dân tộc
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Phim truyện Việt Nam : Mưa thủy tinh – Tập 32
8h05 Khám phá thế giới : Cuốn sách của niềm kiêu hãnh
8h30 Phim truyện Đài Loan : Ngọc bội uyên ương – Tập 13
9h30 CT : Cảnh báo AT sống _ Số 88 : Mê trận thịt bò giả ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
10h40 Phim hoạt hình : Thỏ Jazz và thôn âm nhạc – Tập 27
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01
11h01 Phim : SitCom _ Bài tập về nhà (PL)
11h01 Chương trình : Giải trí nước ngoài
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thị trường
11h55 Tự Giới Thiệu + Quảng cáo
12h00 Phim truyện Hồng Kông : Đứa con ngoại tộc – Tập 8 + 9
13h45 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân (PL)
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Khi em đã lớn _ Tập 12
15h00 Tiền Giang kết nối 24G (PL)
15h20 CT: Sổ tay nội trợ _ Cà ri xanh cá thu (PL)
15h35 Chương trình : Hài _ Tiền mất tật mang
16h15 Phim hoạt hình : Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 1
16h30 Phim truyện Đài Loan : Bao thanh thiên ( P4 ) – Tập 9 + 10
18h00 Quảng cáo – Tự Giới Thiệu – Thông báo
BUỔI TỐI
18h07 Tiết mục: An toàn giao thông
18h12 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho
18h25 Bản tin thị trường
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao
18h54 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Singapore : Đội đặc nhiệm – Tập 17
20h30 Chương trình : Vệ sinh an toàn thực phẩm _ Số 10
20h45 Phim : SitCom _ Bích la bị lạc
21h00 Phim truyện Việt Nam : Mặt nạ thiên thần – Tập 3
21h45 CT : Cảnh báo AT sống _Số 89 : Dàn cảnh cướp xe máy
22h00 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao (PL)
22h30 Phim truyện Hàn Quốc : Con yêu của mẹ – Tập 35
23h15 Chương trình : Hài _ Tiền mất tật mang (PL)
00h00 Phim truyện Trung Quốc : Liêu Trai Tân Truyện – Tập 22
00h45 Phim truyện Philippine : Cạn dòng nước mắt – Tập 17 + 18
02h10 Tin thế giới khuya
02h15 Phim truyện Hồng Kông : Đứa con ngoại tộc – Tập 8 + 9
03h50 Khám phá thế giới
04h25 Phim tài liệu : Việt Nam những sắc màu dân tộc ( PL )
04h45 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho (PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 04/11/2017

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc sáng
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu : Việt Nam những sắc màu dân tộc
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Phim truyện Việt Nam : Mưa thủy tinh – Tập 33
7h50 Khám phá thế giới
8h30 Phim truyện Đài Loan : Ngọc bội uyên ương – Tập 14
9h30 CT : Cảnh báo AT sống _Số 89 : Dàn cảnh cướp xe máy (PL)
09h50 Chương trình : Chung kết Tình ca Bắc Sơn
10h00 Trực tiếp Chương trình : Pháp luật với đời sống
10h30 Thế giới đó đây : Đảo Caribe
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Phim : SitCom _ Bích la bị lạc (PL)
11h15 Chương trình : Vệ sinh an toàn thực phẩm _ Số 10 ( PL )
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thị trường
11h55 Tự Giới Thiệu + Quảng cáo
12h00 Phim truyện Hồng Kông : Đứa con ngoại tộc – Tập 10 + 11
13h30 Tự Giới Thiệu
13h45 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho (PL)
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Khi em đã lớn _ Tập 13
14h00 Phim truyện Việt Nam : Khi em đã lớn _ Tập 13
15h00 Trực tiếp Chương trình : Tư vấn pháp luật
16h15 Chuyên mục : Người cao tuổi
16h30 Phim truyện Đài Loan : Bao thanh thiên ( P4 ) – Tập 11 + 12
18h00 Chuyên mục : Truyền thông giảm nghèo thông tin_ Số 2 ( HĐ )
BUỔI TỐI
18h07 Tiết mục: An toàn giao thông
18h12 Chuyên đề : Châu Thành đổi mới
18h25 Bản tin thị trường
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao
18h54 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h40 CT : Cẩm nang sức khỏe _ Số 28
19h50 Phim truyện Singapore : Đội đặc nhiệm – Tập 18
20h30 Trực tiếp Bạn nhà nông
21h25 Chương trình : Quà tặng âm nhạc
22h00 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao (PL)
22h30 Phim truyện Hàn Quốc : Con yêu của mẹ – Tập 36
23h20 Ca nhạc ( PL )
00h00 Phim truyện Trung Quốc : Liêu Trai Tân Truyện – Tập 23
00h45 Phim truyện Philippine : Cạn dòng nước mắt – Tập 19 + 20
02h10 Tin thế giới khuya
02h15 Phim truyện Hồng Kông : Đứa con ngoại tộc – Tập 10 + 11
3h50 Khám phá thế giới
04h10 Chương trình : Miền Tây Trong Tôi _ Còn không chiếu lát Cà Mau (PL)
04h25 Phim tài liệu : Việt Nam những sắc màu dân tộc ( PL )
04h45 Chuyên đề : Châu Thành đổi mới (PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 05/11/2017

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc sáng
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu : Việt Nam những sắc màu dân tộc
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Phim truyện Việt Nam : Mưa thủy tinh – Tập 34
7h50 Chương trình : Miền Tây Trong Tôi _ Còn không chiếu lát Cà Mau (PL)
8h05 Khám phá thế giới
8h30 Phim truyện Đài Loan : Ngọc bội uyên ương – Tập 15
9h30 Chuyên mục : Truyền thông giảm nghèo thông tin_ Số 2 ( HĐ ) ( PL )
9h45 CT: Sổ tay nội trợ _ Cà ri xanh cá thu (PL)
10h00 Trực tiếp Chương trình : Tư vấn pháp luật
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chuyên mục : Người cao tuổi (PL)
11h15 Giải trí nước ngoài
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thị trường
11h55 Tự giới thiệu + Quảng cáo
12h00 Phim truyện Hồng Kông : Đứa con ngoại tộc – Tập 12 + 13
13h30 Tự giới thiệu
13h45 Chuyên đề : Châu Thành đổi mới (PL)
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Khi em đã lớn _ Tập 14
15h00 Tiền Giang kết nối 24G (PL)
15h20 Chương trình : Quà tặng âm nhạc (PL)
16h00 CT : Cẩm nang sức khỏe _ Số 28 : ( PL )
16h13 Truyền hình trực tiếp chương trình : Xổ Số Tiền Giang
16h35 Phim truyện Đài Loan : Bao thanh thiên ( P4 ) – Tập 13 + 14
18h00 Quảng cáo – Tự Giới Thiệu – Thông báo
BUỔI TỐI
18h07 Tiết mục: An toàn giao thông
18h12 Chuyên mục : Xây dựng chính quyền điện tử _ Số 3 ( HĐ )
18h12 Chương trình : Câu chuyện nông thôn _
18h25 Bản tin thị trường
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao
18h54 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Singapore : Đội đặc nhiệm – Tập 19
20h30 Chương trình : Địa chỉ nhân đạo
20h45 Phim : SitCom _ Trúng số
21h00 Phim truyện Việt Nam : Mặt nạ thiên thần – Tập 4
22h00 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao (PL)
22h30 Sân khấu _ Cải lương : Sân khấu về khuya
00h45 Phim truyện Philippine : Cạn dòng nước mắt – Tập 21 + 22
02h10 Tin thế giới khuya
02h15 Phim truyện Hồng Kông : Đứa con ngoại tộc – Tập 12 + 13
03h45 Khám phá thế giới
04h25 Phim tài liệu : Việt Nam những sắc màu dân tộc ( PL )
04h45 Chương trình : Địa chỉ nhân đạo (PL)