CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TỪ NGÀY 28/06/2021 ĐẾN NGÀY 04/07/2021

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 28/06/2021

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 38
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Phim tài liệu : Thông điệp ngàn năm
7h20 Chương trình : 8 phim _ Tập 26 ( PL )
7h50 Chuyên mục : Người lao động ( PL )
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần 1001 – Tập 73 + 74 + 75
9h15 Khám phá : Bảo tồn loài vượn Cao Vít
9h40 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cải lương : Cha và con ( Phần 1 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Chợ Gạo
11h15 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 151
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan Truyện _ Tập 26
12h45 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 52
13h45 Chương trình : Địa chỉ nhân đạo (PL)
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Khi yêu đừng nói lời chia tay _ Tập 31
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Văn nghệ địa phương : Hài _ Vì sao lên chùa
16h10 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 75
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 14
17h15 Chuyên mục : Hộp thư nhân đạo
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 30
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 CT : Làm chủ tay lái _Hình thức xử lý đối với phương tiện quá hạn tạm giữ
19h50 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 39
20h30 Chương trình : Ống kính truyền hình
20h50 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 24
21h35 Phim truyện Hàn Quốc : Qúy cô ưu tú _ Tập 14
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Khi yêu đừng nói lời chia tay _ Tập 31
23h30 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần 1001 – Tập 73 + 74 + 75
00h15 Du lịch vòng quanh thế giới : Núi lửa
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 14
01h10 Phim tài liệu : Việt Nam những sắc màu dân tộc_ Tập 3
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 30
02h15 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 24
03h00 Khám phá thế giới : Những người bảo vệ thiên nhiên
03h30 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan Truyện _ Tập 26
04h15 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 52

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 29/06/2021

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 39
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h25 CT : Làm chủ tay lái _Hình thức xử lý đối với phương tiện quá hạn tạm giữ
6h30 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( Phần tiếp theo )
7h05 Phim truyện Hàn Quốc : Qúy cô ưu tú _ Tập 14
7h50 Chương trình : Ống kính truyền hình (PL)
8h05 Khám phá : Thú con trong sở thú
8h35 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần 1001 – Tập 76 + 77 + 78
9h25 Truyền hình huyện Chợ Gạo ( PL )
9h40 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cải lương : Cha và con ( Phần 2 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Gò Công Tây
11h15 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 152
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan Truyện _ Tập 27
12h45 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 53
13h45 Chuyên mục : Hộp thư nhân đạo ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Khi yêu đừng nói lời chia tay _ Tập 32 ( Hết )
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca nhạc
16h10 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 76
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 15
17h15 Chuyên mục : Kinh tế
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 31
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 40
20h30 Chương trình : An ninh Tiền Giang
20h50 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 25
21h35 Phim truyện Hàn Quốc : Qúy cô ưu tú _ Tập 15
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Khi yêu đừng nói lời chia tay _ Tập 32 ( Hết )
23h30 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần 1001 – Tập 76 + 77 + 78
00h15 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( Phần tiếp theo )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 15
01h10 Phim tài liệu : Việt Nam những sắc màu dân tộc_ Tập 4
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 31
02h15 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 25
03h00 Khám phá thế giới : Những nhà bảo vệ động vật
03h30 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan Truyện _ Tập 27
04h15 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 53

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 30/06/2021

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 40
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( Phần tiếp theo )
7h05 Phim truyện Hàn Quốc : Qúy cô ưu tú _ Tập 15
7h50 Chương trình : An ninh Tiền Giang (PL)
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần 1001 – Tập 79 + 80 + 81
9h25 Truyền hình huyện Gò Công Tây ( PL )
9h40 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Chương trình : Pháp luật với đời sống ( PL ngày 26 / 06 / 2021 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình Thị xã Gò Công
11h15 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 153
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan Truyện _ Tập 28
12h45 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 54
13h45 Chuyên mục : Kinh tế( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Cho yêu thương quay về _ Tập 1
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình _ Ca cổ : Tình phai
16h10 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 77
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 16
17h15 Chuyên mục : Vì tuổi thơ
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 32
BUỔI TỐI
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 41
20h30 Chương trình : Cây lành trái ngọt
20h50 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 26
21h35 Phim truyện Hàn Quốc : Qúy cô ưu tú _ Tập 16
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Cho yêu thương quay về _ Tập 1
23h30 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần 1001 – Tập 79 + 80 + 81
00h15 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( Phần tiếp theo )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 16
01h10 Phim tài liệu : Việt Nam những sắc màu dân tộc_ Tập 5
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 32
02h15 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 26
03h00 Khám phá thế giới : Chỉ một lối thoát
03h30 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan Truyện _ Tập 28
04h15 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 54

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 01/07/2021

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 41
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h25 CT : Làm chủ tay lái _Hình thức xử lý đối với phương tiện quá hạn tạm giữ
6h30 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( Phần tiếp theo )
7h05 Phim truyện Hàn Quốc : Qúy cô ưu tú _ Tập 16
7h50 Chương trình : Cây lành trái ngọt (PL)
8h10 Khám phá : Thú con trong sở thú
8h35 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần 1001 – Tập 82 + 83 + 84
9h25 Truyền hình Thị xã Gò Công ( PL )
9h40 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng âm nhạc
10h35 Phim tài liệu : Việt Nam thiên niên sử truyền hình ( Tập 83 )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Tân Phú Đông
11h15 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 154
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan Truyện _ Tập 29
12h45 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 55
13h45 Chuyên mục : Vì tuổi thơ ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Cho yêu thương quay về _ Tập 2
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca nhạc
16h10 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 78
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 17
17h15 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 33
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 42
20h50 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 27
21h35 Phim truyện Hàn Quốc : Qúy cô ưu tú _ Tập 17
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Cho yêu thương quay về _ Tập 2
23h30 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần 1001 – Tập 82 + 83 + 84
00h15 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( Phần tiếp theo )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 17
01h10 Phim tài liệu : Việt Nam những sắc màu dân tộc_ Tập 6
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 33
02h15 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 27
03h00 Khám phá thế giới : Chỉ một lối thoát
03h30 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan Truyện _ Tập 29
04h15 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 55

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 02/07/2021

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 42
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( Phần tiếp theo )
7h05 Phim truyện Hàn Quốc : Qúy cô ưu tú _ Tập 17
7h50 Khám phá thế giới : Vương quốc xanh
8h35 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần 1001 – Tập 85 + 86 + 87
9h25 Truyền hình huyện Tân Phú Đông ( PL )
9h40 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 “Truyền hình huyện Gò Công Đông
+ CT Truyền
11h15 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 155
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan Truyện _ Tập 30
12h45 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 56
13h45 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Cho yêu thương quay về _ Tập 3
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca nhạc
16h10 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 79
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 18
17h15 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 34
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự tối Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 43
20h35 Chương trình : Tôi là đầu bếp _ Tôm sốt phô mai
20h50 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 28
21h35 Chương trình : Giai điệu thao trường ( Tập 27 )
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang ( Buổi tối ) + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Cho yêu thương quay về _ Tập 3
23h30 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần 1001 – Tập 85 + 86 + 87
00h15 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( Phần tiếp theo )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 18
01h10 Phim tài liệu : Việt Nam những sắc màu dân tộc_ Tập 7
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 34
02h15 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 28
03h00 Thế giới đó đây : Những con thú hoang dã mồ côi
03h30 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan Truyện _ Tập 30
04h15 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 56

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 03/07/2021

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 43
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Chương trình : Giai điệu thao trường ( Tập 27 )
7h20 Khám phá : Thiên nhiên kỳ thú
7h50 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần 1001 – Tập 88 + 89 + 90
9h25 Truyền hình huyện Gò Công Đông ( PL )
9h40 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Văn nghệ địa phương _ Ca cổ : Dòng sông quê em
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chương trình : Từ làng đến phố
11h15 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 156
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan Truyện _ Tập 31
12h45 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 57
13h45 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Cho yêu thương quay về _ Tập 4
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc ( PL)
16h10 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 80
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 19
17h15 Chuyên mục : Cải cách hành chính
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 35
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự tối Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 44
20h35 Chương trình : Đường đến vinh quang năm 2020 -2021
21h30 Chương trình : Sao nhập ngũ _ Vượt qua giới hạn ( Tập 2 )
22h00 Chương trình : Từ làng đến phố ( PL )
22h20 Thời sự tối Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới ( PL )
23h00 Phim truyện Việt Nam : Cho yêu thương quay về _ Tập 4
23h40 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần 1001 – Tập 88 + 89 + 90
00h15 Phóng sự tài liệu : Thoại Ngọc Hầu – Danh nhân mở cõi
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 19
01h10 Phim tài liệu : Việt Nam những sắc màu dân tộc_ Tập 8
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 35
02h15 Ca nhạc ( PL )
03h00 Khám phá thế giới : Những thành phố đã mất của người cổ đại
03h30 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan Truyện _ Tập 31
04h15 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 57

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 04/07/2021

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 44
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h25 CT : Làm chủ tay lái _Hình thức xử lý đối với phương tiện quá hạn tạm giữ
6h30 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Ca nhạc
7h20 Chương trình : Sao nhập ngũ _ Vượt qua giới hạn ( Tập 2 ) ( PL )
7h50 Khám phá thế giới : Thiên nhiên hoang dã nước Anh
8h35 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần 1001 – Tập 91 +92 + 93
9h15 Phim tài liệu : Những gia đình chim ở Tràm Chim
9h40 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL lúc 6h30 )
10h15 Chương trình : Đường đến vinh quang năm 2020 ( PL )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Phóng sự tài liệu : Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng
11h15 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 1
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan Truyện _ Tập 32
12h45 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 58
13h45 Chuyên mục : Cải cách hành chính ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Cho yêu thương quay về _ Tập 5
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng âm nhạc( PL )
16h00 Chương trình : Tôi là đầu bếp _ Tôm sốt phô mai
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 20
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 36
BUỔI TỐI
18h12 Chuyên mục : Người lao động
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự tối Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 45
20h30 Chương trình : Nâng bước đến trường
20h50 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 29
21h35 Chương trình : 8 phim _ Tập 27
22h20 Thời sự tối Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Cho yêu thương quay về _ Tập 5
23h30 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần 1001 – Tập 91 +92 + 93
00h15 Phóng sự tài liệu : Những bãi biển đẹp
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 20
01h10 Phim tài liệu : Việt Nam những sắc màu dân tộc
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 36
02h15 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 29
03h00 Khám phá thế giới : 3 ngày khám phá 3 dòng sông
03h30 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan Truyện _ Tập 32
04h15 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 58