CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TỪ NGÀY 16/09/2019 ĐẾN NGÀY 22/09/2019

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 16/09/2019

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu : Đáp lời sông núi ( Tập 1 )
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Không phải là tiếng sét ái tình _ Tập 5
7h50 Chuyên mục : Cải cách hành chính ( PL )
8h05 Phụ nữ nơi tận cùng thế giới _ Tanzania
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Tình yêu và thù hận – Tập 25
9h20 Phóng sự : Kỷ niệm 40 năm thành lập Đài Phát Thanh – Truyền Hình Tiền Giang
9h30 Thế giới đó đây : Các thành phố lớn trên thế giới
9h45 Sân khấu _ Cải lương : Đôi mắt người xưa ( Phần 1 )
10h45 Phim hoạt hình : BOB – Chàng thợ xây chăm chỉ _ Tập 16
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chuyên đề : Cái Bè tiềm năng và phát triển
11h15 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son ( Tập 67 )
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Bà nội trợ hành động – Tập 9 + 10
13h25 Khám phá thế giới : Thế giới hoang dã ( P1 )
13h45 Chương trình : Nâng bước đến trường (PL)
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Kẻ giấu mặt _ Tập 33
15h00 Tiền Giang kết nối 24 giờ ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Văn nghệ địa phương : Mỹ Tho Đại Phố còn mãi với thời gian
16h00 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son ( Tập 67 ) ( PL )
16h10 Phim hoạt hình : Thế giới của Zou – Tập 55
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Tân Lộc Đỉnh Ký – Tập 3
17h15 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Tinh Võ Trần Chân – Tập 4
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 Chương trình : Làm chủ tay lái _Hậu quả của việc thích thì lái
19h50 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _ Tập 38
20h30 Chương trình : Chuyện làng chuyện phố
20h50 Phim truyện Việt Nam : Tình thù hai mặt – Tập 16
21h35 Phim truyện Trung Quốc : Không phải là tiếng sét ái tình _ Tập 6 x
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Kẻ giấu mặt _ Tập 33
23h30 Văn nghệ địa phương : Mỹ Tho Đại Phố còn mãi với thời gian ( PL )
00h05 Phim truyện Trung Quốc : Tình yêu và thù hận – Tập 25
00h50 Phim tài liệu : Đáp lời sông núi ( Tập 1 ) ( PL )
01h10 Phim truyện Trung Quốc : Tân Lộc Đỉnh Ký – Tập 3
01h55 Phim truyện Trung Quốc : Tinh Võ Trần Chân – Tập 4
02h40 Khám phá thế giới
03h15 Phim truyện Trung Quốc : Bà nội trợ hành động – Tập 9 + 10
04h45 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son ( Tập 67 ) (PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 17/09/2019

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu : Đáp lời sông núi ( Tập 2 )
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Không phải là tiếng sét ái tình _ Tập 6
7h50 Chương trình : Chuyện làng chuyện phố (PL)
8h05 Phụ nữ nơi tận cùng thế giới _ Người phụ nữ ma cà rồng
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Tình yêu và thù hận – Tập 26
9h30 Chuyên đề : Cái Bè tiềm năng và phát triển ( PL )
9h45 Sân khấu _ Cải lương : Đôi mắt người xưa ( Phần 2 )
10h45 Phim hoạt hình : BOB – Chàng thợ xây chăm chỉ _ Tập 17
10h55 Chương trình : Làm chủ tay lái _Hậu quả của việc thích thì lái ( PL )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chuyên đề : Cai Lậy trên đường phát triển
11h15 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son ( Tập 68 )
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Bà nội trợ hành động – Tập 11 + 12
13h25 Khám phá thế giới : Thế giới hoang dã ( P2 )
13h45 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Kẻ giấu mặt _ Tập 34
15h00 Tiền Giang kết nối 24G (PL)
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca nhạc
16h00 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son ( Tập 68 ) ( PL ) x
16h10 Phim hoạt hình : Thế giới của Zou – Tập 56
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Tân Lộc Đỉnh Ký – Tập 4
17h15 Chuyên mục : Chính sách pháp luật
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Tinh Võ Trần Chân – Tập 5
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _ Tập 39
20h30 Chương trình : An ninh Tiền Giang
20h50 Phim truyện Việt Nam : Tình thù hai mặt – Tập 17
21h35 Phim truyện Trung Quốc : Không phải là tiếng sét ái tình _ Tập 7
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Kẻ giấu mặt _ Tập 34
23h30 Chương trình : Ca nhạc ( PL )
00h05 Phim truyện Trung Quốc : Tình yêu và thù hận – Tập 26
00h50 Phim tài liệu : Đáp lời sông núi ( Tập 2 ) ( PL )
01h10 Phim truyện Trung Quốc : Tân Lộc Đỉnh Ký – Tập 4
01h55 Phim truyện Trung Quốc : Tinh Võ Trần Chân – Tập 5
02h40 Khám phá thế giới
03h15 Phim truyện Trung Quốc : Bà nội trợ hành động – Tập 11 + 12
04h45 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son ( Tập 68 )(PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 18/09/2019

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu : Đáp lời sông núi ( Tập 3 )
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Không phải là tiếng sét ái tình _ Tập 7
7h50 Chương trình : An ninh Tiền Giang (PL)
8h05 Phụ nữ nơi tận cùng thế giới _ Kirgizstan từ túp lều du mục
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Tình yêu và thù hận – Tập 27
9h30 Chuyên đề : Cai Lậy trên đường phát triển ( PL )
9h45 Thế giới đó đây : Các thành phố lớn trên thế giới
10h00 Chương trình : Bạn nhà nông ( PL ngày 14 / 9 / 2019 )
10h45 Phim hoạt hình : BOB – Chàng thợ xây chăm chỉ _ Tập 18
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chuyên đề : Thị xã Cai Lậy vững bước đi lên
11h15 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son ( Tập 69 )
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Bà nội trợ hành động – Tập 13 + 14
13h25 Khám phá thế giới : Thế giới hoang dã ( P3 )
13h45 Chuyên mục : Chính sách pháp luật( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Kẻ giấu mặt _ Tập 35
15h00 Tiền Giang kết nối 24G (PL)
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca cổ _ Tình phai
16h00 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son ( Tập 69 ) ( PL ) x
16h10 Phim hoạt hình : Thế giới của Zou – Tập 57
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Tân Lộc Đỉnh Ký – Tập 5
17h15 Chuyên mục : Cựu chiến binh
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Tinh Võ Trần Chân – Tập 6
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _ Tập 40
20h30 Chương trình : Người Tiền Giang
20h45 Phim truyện Việt Nam : Tình thù hai mặt – Tập 18
21h35 Phim truyện Trung Quốc : Không phải là tiếng sét ái tình _ Tập 8
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Kẻ giấu mặt _ Tập 35
23h30 Chương trình : Ca cổ _ Tình phai ( PL )
00h05 Phim truyện Trung Quốc : Tình yêu và thù hận – Tập 27
00h50 Phim tài liệu : Đáp lời sông núi ( Tập 3 ) ( PL )
01h10 Phim truyện Trung Quốc : Tân Lộc Đỉnh Ký – Tập 5
01h55 Phim truyện Trung Quốc : Tinh Võ Trần Chân – Tập 6
02h40 Thế giới đó đây
03h15 Phim truyện Trung Quốc : Bà nội trợ hành động – Tập 13 + 14
04h45 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son ( Tập 69 )(PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 19/09/2019

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu : Đáp lời sông núi ( Tập 4 )
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Không phải là tiếng sét ái tình _ Tập 8
7h50 Chương trình : Người Tiền Giang (PL)
8h05 Phụ nữ nơi tận cùng thế giới _ Quá trình làm phim
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Tình yêu và thù hận – Tập 28
9h30 Chuyên đề : Thị xã Cai Lậy vững bước đi lên ( PL )
9h45 Thế giới đó đây : Khám phá điều mới lạ
10h10 Chương trình : Quà tặng âm nhạc
10h45 Phim hoạt hình : BOB – Chàng thợ xây chăm chỉ _ Tập 19
10h55 Chương trình : Làm chủ tay lái _Hậu quả của việc thích thì lái ( PL )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chuyên đề : Tân Phước ngày nay
11h15 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son ( Tập 70 )
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Bà nội trợ hành động – Tập 15 + 16
13h25 Khám phá thế giới : Thế giới hoang dã ( P4 )
13h45 Chuyên mục : Cựu chiến binh ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Kẻ giấu mặt _ Tập 36 ( Hết )
15h00 Tiền Giang kết nối 24G (PL)
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca nhạc
16h00 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son ( Tập 70 ) ( PL )
16h10 Phim hoạt hình : Thế giới của Zou – Tập 58
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Tân Lộc Đỉnh Ký – Tập 6
17h15 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Tinh Võ Trần Chân – Tập 7
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _ Tập 41
20h50 Phim truyện Việt Nam : Tình thù hai mặt – Tập 19
21h35 Phim truyện Trung Quốc : Không phải là tiếng sét ái tình _ Tập 9
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Kẻ giấu mặt _ Tập 36 ( Hết )
23h30 Chương trình : Ca nhạc ( PL )
00h05 Phim truyện Trung Quốc : Tình yêu và thù hận – Tập 28
00h50 Phim tài liệu : Đáp lời sông núi ( Tập 4 ) ( PL )
01h10 Phim truyện Trung Quốc : Tân Lộc Đỉnh Ký – Tập 6
01h55 Phim truyện Trung Quốc : Tinh Võ Trần Chân – Tập 7
02h40 Khám phá thế giới
03h15 Phim truyện Trung Quốc : Bà nội trợ hành động – Tập 15 + 16
04h45 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son ( Tập 70 )(PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 20/09/2019

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu : Đồng Tháp Mười chiến khu bưng biền huyền thoại ( Tập 1 )
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Không phải là tiếng sét ái tình _ Tập 9
7h50 Khám phá thế giới : Âm thanh nơi hoang dã _ Loài cá mập
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Tình yêu và thù hận – Tập 29
9h30 Chuyên đề : Tân Phước ngày nay ( PL )
9h45 Du lịch vòng quanh thế giới
10h00 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
10h45 Phim hoạt hình : BOB – Chàng thợ xây chăm chỉ _ Tập 20
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chuyên đề : Châu Thành đổi mới
11h15 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son ( Tập 71 )
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Bà nội trợ hành động – Tập 17 + 18
13h25 Khám phá thế giới : Thế giới hoang dã ( P5 )
13h45 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Tình và lý _ Tập 1
15h00 Tiền Giang kết nối 24G (PL)
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca nhạc
16h00 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son ( Tập 71 ) (PL )
16h10 Phim hoạt hình : Thế giới của Zou – Tập 59
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Tân Lộc Đỉnh Ký – Tập 7
17h15 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Tinh Võ Trần Chân – Tập 8
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _ Tập 42
20h30 Chương trình : Câu chuyện nông thôn _ Sống vui sống khỏe
20h50 Phim truyện Việt Nam : Tình thù hai mặt – Tập 20
21h35 Phim truyện Trung Quốc : Không phải là tiếng sét ái tình _ Tập 10
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Tình và lý _ Tập 1
23h30 Chương trình : Ca nhạc ( PL )
00h05 Phim truyện Trung Quốc : Tình yêu và thù hận – Tập 29
00h50 Phim tài liệu : Đồng Tháp Mười chiến khu bưng biền huyền thoại ( Tập 1 ) ( PL )
01h10 Phim truyện Trung Quốc : Tân Lộc Đỉnh Ký – Tập 7
01h55 Phim truyện Trung Quốc : Tinh Võ Trần Chân – Tập 8
02h40 Khám phá thế giới
03h15 Phim truyện Trung Quốc : Bà nội trợ hành động – Tập 17 + 18
04h45 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son ( Tập 71 ) (PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 21/09/2019

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu : Đồng Tháp Mười chiến khu bưng biền huyền thoại ( Tập 2 )
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Không phải là tiếng sét ái tình _ Tập 10
7h50 Khám phá thế giới : Âm thanh nơi hoang dã _ Loài gấu Bắc Cực
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Tình yêu và thù hận – Tập 30
9h30 Chuyên đề : Châu Thành đổi mới ( PL )
9h40 Ca nhạc _ Tình trong mưa
10h00 Trực tiếp chương trình : Thầy thuốc của bạn
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chương trình : Câu chuyện nông thôn _ Sống vui sống khỏe ( PL )
11h15 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son ( Tập 72 )
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Bà nội trợ hành động – Tập 19 + 20
13h25 Khám phá thế giới : Thế giới hoang dã ( P6 )
13h45 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Tình và lý _ Tập 2
15h00 Tiền Giang kết nối 24 giờ ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc ( PL)
16h00 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son ( Tập 72 ) ( PL )
16h10 Phim hoạt hình : Thế giới của Zou – Tập 60
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Tân Lộc Đỉnh Ký – Tập 8
17h15 Chuyên mục : Truyền thông giảm nghèo về thông tin ( Số 5 )
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Tinh Võ Trần Chân – Tập 9
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _ Tập 43
20h35 Phim truyện Việt Nam : Tình thù hai mặt – Tập 21
21h35 Chương trình : Cười 10 thang thuốc bổ _ Tập 37
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Tình và lý _ Tập 2
23h30 Chương trình : Quà tặng âm nhạc ( PL )
00h05 Phim truyện Trung Quốc : Tình yêu và thù hận – Tập 30
00h50 Phim tài liệu : Đồng Tháp Mười chiến khu bưng biền huyền thoại ( Tập 2 ) ( PL )
01h10 Phim truyện Trung Quốc : Tân Lộc Đỉnh Ký – Tập 8
01h55 Phim truyện Trung Quốc : Tinh Võ Trần Chân – Tập 9
02h40 Khám phá thế giới
03h15 Phim truyện Trung Quốc : Bà nội trợ hành động – Tập 19 + 20
04h45 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son ( Tập 72 ) (PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 22/09/2019

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu : Đồng Tháp Mười chiến khu bưng biền huyền thoại ( Tập 3 )
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h25 Chương trình : Làm chủ tay lái _Hậu quả của việc thích thì lái ( PL )
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Ca nhạc
7h35 Khám phá thế giới : Âm thanh nơi hoang dã _ Loài trăn
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Tình yêu và thù hận – Tập 31
9h20 Trực tiếp chương trình : Bạn nhà nông
10h10 Thế giới đó đây : Các thành phố lớn trên thế giới
10h30 Chương trình : Cười 10 thang thuốc bổ _ Tập 37 ( PL )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chuyên mục : Khoa học và giáo dục
11h15 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son ( Tập 73 )
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Bà nội trợ hành động – Tập 21 + 22
13h25 Khám phá thế giới : Thế giới hoang dã ( P7 )
13hh45 Chương trình : Câu chuyện nông thôn _ Sống vui sống khỏe ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Tình và lý _ Tập 3
15h00 Tiền Giang kết nối 24G (PL)
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng âm nhạc( PL )
16h00 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son ( Tập 73 ) ( PL )
16h13 Truyền hình trực tiếp chương trình : Xổ Số Tiền Giang
16h35 Phim truyện Trung Quốc : Tân Lộc Đỉnh Ký – Tập 9
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Tinh Võ Trần Chân – Tập 10
BUỔI TỐI
18h12 Chuyên mục : Người lao động
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _ Tập 44
20h30 Chương trình : Địa chỉ nhân đạo
20h50 Phim truyện Việt Nam : Tình thù hai mặt – Tập 22
21h35 Phim truyện Trung Quốc : Không phải là tiếng sét ái tình _ Tập 11
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Tình và lý _ Tập 3
23h30 Chương trình : Cười 10 thang thuốc bổ _ Tập 37 ( PL )
00h05 Phim truyện Trung Quốc : Tình yêu và thù hận – Tập 31
00h50 Phim tài liệu : Đồng Tháp Mười chiến khu bưng biền huyền thoại ( Tập 3 )
01h10 Phim truyện Trung Quốc : Tân Lộc Đỉnh Ký – Tập 9
01h55 Phim truyện Trung Quốc : Tinh Võ Trần Chân – Tập 10
02h25 Khám phá thế giới
03h15 Phim truyện Trung Quốc : Bà nội trợ hành động – Tập 21 + 22
04h45 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son ( Tập 73 ) ( PL )