CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TỪ NGÀY 13/11/2023 ĐẾN NGÀY 19/11/2023

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 13/11/2023

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 37
6h10 Chuyên đề : Người cao tuổi ( PL)
6h10 Chuyên đề : Cựu chiến binh ( PL )
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bữa trưa nhỏ – Tập 11
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 39
7h50 Phim tài liệu : Sống cùng chim muông
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký _ Tập 22
9h25 Chuyên đề : Nông thôn ngày nay
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Sân khấu _ Kich : Vòng xoáy đồng tiền ( Phần 1 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện hình Chợ Gạo
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 40
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Nụ hôn hoán đổi vận may – Tập 11
13h25 Chương trình : Nâng bước đến trường
13h40 Thế giới đó đây : Trong thế giới hoang dã
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em – Tập 12
14h45 Chương trình : Âm vang miền cửa biển _ Chị tôi
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Văn nghệ địa phương _ Ca cổ : Gò công tình thắm duyên nồng
16h10 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú – Tập 22
17h00 Chuyên mục : Hộp thư nhân đạo
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 26
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 38
20h30 Chương trình : Ống kính truyền hình
20h50 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 40
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 40
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối ( PL )
22h45 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em – Tập 12
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú – Tập 22
00h15 Khám phá thế giới : Những nơi lặn biển sâu nhất thế giới
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký _ Tập 22
01h10 Chương trình : Âm vang miền cửa biển
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Nụ hôn hoán đổi vận may – Tập 11
02h15 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 40
02h40 Phim tài liệu : Nhà vườn xứ Huế ( Phần 1 )
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 40
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 26

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 14/11/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 38
6h15 Chuyên đề : Nông thôn ngày nay ( PL )
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bữa trưa nhỏ – Tập 12
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 40
7h50 Chương trình : Ống kính truyền hình (PL)
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký _ Tập 23
9h20 Truyền hình huyện hình Chợ Gạo ( PL )
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Sân khấu _ Kich : Vòng xoáy đồng tiền ( Phần 1 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Gò Công Tây
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 41
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Nụ hôn hoán đổi vận may – Tập 12
13h25 Chuyên mục : Hộp thư nhân đạo ( PL )
13h40 Thế giới đó đây : Trong thế giới hoang dã
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em – Tập 13
14h45 Chương trình : Âm vang miền cửa biển _ Về Hải Phòng
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình _ Ca cổ : Nắng hạ sân trường
16h10 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú – Tập 23
17h00 Chuyên mục : Kinh tế
17h15 Tiết mục : Thuế và đời sống
17h20 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 27
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 39
20h30 Chương trình : An ninh Tiền Giang
20h50 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 41
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 41
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối (PL)
22h45 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em – Tập 13
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú – Tập 23
00h15 Khám phá thế giới : Những nơi lặn biển sâu nhất thế giới
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký _ Tập 23
01h10 Chương trình : Âm vang miền cửa biển
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Nụ hôn hoán đổi vận may – Tập 12
02h15 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 41
02h40 Phim tài liệu : Nhà vườn xứ Huế ( Phần 2 )
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 41
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 27

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 15/11/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 39
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Chương trình : Làm chủ tay lái
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bữa trưa nhỏ – Tập 13
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 41
7h50 Chương trình : An ninh Tiền Giang (PL)
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký _ Tập 24
9h20 Truyền hình huyện Gò Công Tây ( PL )
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng PL )
10h00 Chương trình : Bạn nhà nông ( PL )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình Thị xã Gò Công
11h15 Tiết mục : Xây dựng nông thôn mới
11h20 Bản tin thể thao
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 42
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Nụ hôn hoán đổi vận may – Tập 13
13h25 Chuyên mục : Kinh tế ( PL )
13h45 Tiết mục : Thuế và đời sống ( PL )
13h50 Thế giới đó đây : Chinh phục thử thách hoang dã
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em – Tập 14
14h45 Chương trình : Âm vang miền cửa biển _ Hải Phòng lời ru
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Khám phá thế giới _ Âm thanh nơi hoang dã
16h10 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú – Tập 24
17h00 Chuyên đề : Hợp tác xã trên đườngphát triển ( Số 24 )
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 28
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 40
20h30 Chương trình : Cây lành trái ngọt
20h50 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 42
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 42
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối (PL)
22h45 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em – Tập 14
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú – Tập 24
00h15 Khám phá thế giới : Những nơi lặn biển sâu nhất thế giới
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký _ Tập 24
01h10 Chương trình : Âm vang miền cửa biển
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Nụ hôn hoán đổi vận may – Tập 13
02h15 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 42
02h40 Phim tài liệu : Xứ Tro ( Phần 1 )
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 42
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 28

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 16/11/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 40
6h15 Phóng sự tài liệu : Đi ăn ong rừng
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bữa trưa nhỏ – Tập 14
7h45 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 42
7h50 Chương trình : Cây lành trái ngọt (PL)
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký _ Tập 25
9h20 Truyền hình Thị xã Gò Công ( PL )
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng âm nhạc
10h35 Chương trình : Sách hay thay đổi cuộc đời ( Số 35 )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Tân Phú Đông
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 43
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Nụ hôn hoán đổi vận may – Tập 14
13h25 Chuyên đề : Chuyển đổi số
13h40 Thế giới đó đây : Chinh phục thử thách hoang dã
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em – Tập 15
14h45 Chương trình : Âm vang miền cửa biển _ Tôi người Hải Phòng
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Khám phá thế giới _ Âm thanh nơi hoang dã
16h15 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú – Tập 25
17h00 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 29
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 41
20h35 Chuyên mục : Vệ sinh an toàn thực phẩm
20h50 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 43
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 43
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối ( PL )
22h45 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em – Tập 15
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú – Tập 25
00h15 Khám phá thế giới : Những nơi lặn biển sâu nhất thế giới
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký _ Tập 25
01h10 Chương trình : Âm vang miền cửa biển
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Nụ hôn hoán đổi vận may – Tập 14
02h15 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 43
02h40 Phim tài liệu : Xứ Tro ( Phần 2 )
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 43
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 29

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 17/11/2023

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 41
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Chương trình : Làm chủ tay lái
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bữa trưa nhỏ – Tập 15
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 43
7h50 Chuyên mục : Vệ sinh an toàn thực phẩm (PL)
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký _ Tập 26
9h20 Truyền hình huyện Tân Phú Đông ( PL )
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Gò Công Đông
11h20 Bản tin thể thao
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 44
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Nụ hôn hoán đổi vận may – Tập 15
13h25 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân ( PL )
13h40 Thế giới đó đây : Chinh phục thử thách hoang dã
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em – Tập 16
14h45 Chương trình : Âm vang miền cửa biển _ Thời hoa đỏ
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao
15h25 Khám phá thế giới _ Âm thanh nơi hoang dã
16h15 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú – Tập 26
17h00 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 30
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h41 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 42
20h35 Chương trình : Khi chồng tôi vào bếp ( Tập 41 )
20h50 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 44
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 44
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối (PL)
22h45 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em – Tập 16
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú – Tập 26
00h15 Khám phá thế giới : Những nơi lặn biển sâu nhất thế giới
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký _ Tập 26
01h10 Chương trình : Âm vang miền cửa biển
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Nụ hôn hoán đổi vận may – Tập 15
02h15 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 44
02h40 Phim tài liệu : Thi Vân Yên Tử hồn thiêng đất Việt ( Phần 1 )
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 44
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 30

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 18/11/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 42
6h10 Chuyên đề : Chuyển đổi số ( PL )
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bữa trưa nhỏ – Tập 16
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 44
7h50 Phóng sự tài liệu : Khám phá Lung Ngọc Hoàng
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký _ Tập 27
9h20 Truyền hình huyện Gò Công Đông ( PL )
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Văn nghệ địa phương _ Ca cổ : Gò Công tình thắm duyên nồng
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chương trình : Khi chồng tôi vào bếp
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 45
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Nụ hôn hoán đổi vận may – Tập 16
13h25 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho ( PL )
13h40 Thế giới đó đây : Chinh phục thử thách hoang dã
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em – Tập 17
14h45 Chương trình : Âm vang miền cửa biển _ Nhịp cầu bình minh
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
16h20 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú – Tập 27
17h00 Chuyên mục : Cải cách hành chính
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 31
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 43
20h30 Chuyên mục : Người lao động
20h45 Chương trình : ” Đường đến vinh quang năm 2023 – 2024 “
21h35 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 45
22h10 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối ( PL )
22h50 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em – Tập 17
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú – Tập 27
00h15 Khám phá thế giới : Những nơi lặn biển sâu nhất thế giới
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký _ Tập 27
01h10 Chương trình : Âm vang miền cửa biển
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Nụ hôn hoán đổi vận may – Tập 16
02h15 Phim tài liệu : Thi Vân Yên Tử hồn thiêng đất Việt ( Phần 2 )
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 45
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 31

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 19/11/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 43
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Chương trình : Làm chủ tay lái
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phóng sự tài liệu : Về nông thôn nghe đờn ca tài tử
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 45
7h50 Chuyện mục : Người lao động ( PL )
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký _ Tập 28
9h20 Chương trình : Câu chuyện nông thôn _ Làm sao có vốn
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng ( PL lúc 6h30 )
10h00 Chương trình : ” Đường đến vinh quang năm 2023 – 2024 ” ( PL )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Tiết mục : Dân số
11h05 Chương trình : Kết nối Bắc sông Hậu
11h25 Bản tin thể thao
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 46
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Nụ hôn hoán đổi vận may – Tập 17
13h25 Chuyên mục : Cải cách hành chính ( PL )
13h40 Thế giới đó đây : Chinh phục thử thách hoang dã
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em – Tập 18
14h45 Chương trình : Âm vang miền cửa biển _ Về với Hải Phòng
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng âm nhạc( PL )
15h55 Chuyên đề : Cựu chiến binh
16h15 Truyền hình trực tiếp chương trình : Xổ Số Tiền Giang
16h35 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú – Tập 28
17h20 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 32
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 44
20h30 Chương trình : Nâng bước đến trường
20h50 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 45
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 46
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối (PL)
22h45 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em – Tập 18
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú – Tập 28
00h15 Khám phá thế giới : Những nơi lặn biển sâu nhất thế giới
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký _ Tập 28
01h10 Chương trình : Âm vang miền cửa biển
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Nụ hôn hoán đổi vận may – Tập 17
02h15 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 45
02h40 Phim tài liệu : Gốm cây mai
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 46
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 32