CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TỪ NGÀY 09/10/2023 ĐẾN NGÀY 15/10/2023

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 09/10/2023

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 2
6h10 Chuyên đề : Cựu chiến binh ( PL )
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Abraca phù thủy tập sự – Tập 33
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 4
7h50 Khám phá biển đảo quê hương : Lửa ngục Phú Quốc
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia _ Tập 21
9h25 Chuyên đề : Nông thôn ngày nay
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cài lương : Tiêu Anh Phụng ( Phần 1 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Cái Bè
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 5
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 11
13h20 Chương trình : Nâng bước đến trường
13h45 Khám phá : Rừng nhiệt đới Trung Quốc ( Phần 10 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Hà Nội Mùa Đông 46 – Tập 1
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Văn nghệ địa phương _ Ca cổ : Cái Bè dáng đứng hôm nay
16h10 Phim truyện Việt Nam : Làm rể Mười Xuân – Tập 14
17h00 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 64
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 3
20h30 Chương trình : Ống kính truyền hình
20h50 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 7
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 5
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Hà Nội Mùa Đông 46 – Tập 1
23h30 Phim truyện Việt Nam : Làm rể Mười Xuân – Tập 14
00h15 Phụ nữ nơi tận cùng thế giới
00h30 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia _ Tập 21
01h10 Phóng sự tài liệu : Nhà xưa ở Vĩnh Long
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 11
02h15 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 7
02h40 Thế giới đó đây : Thám hiểm các công viên quốc gia Mỹ
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 5
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 64

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 10/10/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 3
6h15 Chuyên đề : Nông thôn ngày nay ( PL )
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Abraca phù thủy tập sự – Tập 34
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 5
7h50 Chương trình : Ống kính truyền hình (PL)
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia _ Tập 22
9h20 Truyền hình huyện Cái Bè ( PL )
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cài lương : Tiêu Anh Phụng ( Phần 1 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Cai Lậy
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 6
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 12
13h20 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình ( PL )
13h45 Khám phá : Rừng nhiệt đới Trung Quốc ( Phần 11 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Hà Nội Mùa Đông 46 – Tập 2
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình _ Ca cổ : Chiều quê
16h10 Phim truyện Việt Nam : Làm rể Mười Xuân – Tập 15
17h00 Chuyên mục : Chính sách pháp luật.
17h20 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 65
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 4
20h30 Chương trình : An ninh Tiền Giang
20h50 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 8
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 6
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Hà Nội Mùa Đông 46 – Tập 2
23h30 Phim truyện Việt Nam : Làm rể Mười Xuân – Tập 15
00h15 Phụ nữ nơi tận cùng thế giới
00h30 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia _ Tập 22
01h10 Phóng sự tài liệu : Cù Lao Dài – Chuyện xưa tích củ
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 12
02h15 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 8
02h40 Thế giới đó đây : Các thành phố lớn trên thế giới
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 6
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 65

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 11/10/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 4
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Làm chủ tay lái : Những trường hợp không nên vượt
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Abraca phù thủy tập sự – Tập 35
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 6
7h50 Chương trình : An ninh Tiền Giang (PL)
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia _ Tập 23
9h20 Truyền hình huyện Cai Lậy ( PL )
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng PL )
10h00 Chương trình : Thầy thuốc của bạn
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình Thị xã Cai Lậy
11h15 Tiết mục : Xây dựng nông thôn mới
11h20 Bản tin thể thao
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 7
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 13
13h20 Chuyên mục : Chính sách pháp luật.( PL )
13h45 Khám phá : Rừng nhiệt đới Trung Quốc ( Phần 12 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Tự thú trước bình minh – Tập 1
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Chương trình : Khởi nghĩa Lam Sơn – Dấu son rực rỡ
16h10 Phim truyện Việt Nam : Làm rể Mười Xuân – Tập 16
17h00 Chuyên đề : Hợp tác xã trên đườngphát triển ( Số 19 )
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 66
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 5
20h30 Chương trình : Câu chuyện nông thôn _ Chạy theo chất lượng
20h50 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 9
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 7
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Tự thú trước bình minh – Tập 1
23h30 Phim truyện Việt Nam : Làm rể Mười Xuân – Tập 16
00h15 Phụ nữ nơi tận cùng thế giới
00h30 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia _ Tập 23
01h10 Phóng sự tài liệu : Cù Lao Dài – Những ngôi mộ cổ
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 13
02h15 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 9
02h40 Thế giới đó đây : Các thành phố lớn trên thế giới
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 7
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 66

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 12/10/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 5
6h15 Phố cười thân thiện
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Abraca phù thủy tập sự – Tập 36
7h45 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 7
7h50 Chương trình : Câu chuyện nông thôn _ Chạy theo chất lượng (PL)
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia _ Tập 24
9h20 Truyền hình Thị xã Cai Lậy ( PL )
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng âm nhạc
10h35 Chương trình : Sách hay thay đổi cuộc đời ( Số 30 )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Tân Phước
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 8
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 14
13h25 Chuyên đề : Xây dựng Đảng
13h45 Khám phá : Rừng nhiệt đới Trung Quốc ( Phần 13 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Tự thú trước bình minh – Tập 2
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Festival Áo Bà Ba ( Phần 1 )
16h15 Phim truyện Việt Nam : Làm rể Mười Xuân – Tập 17
17h00 Chuyên mục : Vì chủ quyền an ninh biên giới
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 67
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 6
20h35 Chuyên mục : An toàn giao thông trên các nẻo đường
20h50 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 10
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 8
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Tự thú trước bình minh – Tập 2
23h30 Phim truyện Việt Nam : Làm rể Mười Xuân – Tập 17
00h15 Phụ nữ nơi tận cùng thế giới
00h30 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia _ Tập 24
01h10 Phóng sự tài liệu : Lai Vung mùa nước nổi
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 14
02h15 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 10
02h40 Thế giới đó đây : Các thành phố lớn trên thế giới
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 8
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 67

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 13/10/2023

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 6
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Làm chủ tay lái : Thay đổi màu sơn xe không xin phép có bị xử phạt
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Abraca phù thủy tập sự – Tập 37
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 8
7h50 Chuyên mục : An toàn giao thông trên các nẻo đường (PL)
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia _ Tập 25
9h20 Truyền hình huyện Tân Phước ( PL )
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Châu Thành
11h20 Bản tin thể thao
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 9
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 15
13h25 Chuyên mục : Vì chủ quyền an ninh biên giới ( PL )
13h45 Khám phá : Rừng nhiệt đới Trung Quốc ( Phần 14 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Sóng ở đáy sông – Tập 1
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Chương trình : Festival Áo Bà Ba ( Phần 2 )
16h15 Phim truyện Việt Nam : Làm rể Mười Xuân – Tập 18
17h00 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 68
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h41 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 7
20h35 Chương trình : Khi chồng tôi vào bếp ( Tập 36 )
20h50 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 11
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 9
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Sóng ở đáy sông – Tập 1
23h30 Phim truyện Việt Nam : Làm rể Mười Xuân – Tập 18
00h15 Phụ nữ nơi tận cùng thế giới
00h30 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia _ Tập 25
01h10 Phóng sự tài liệu : Câu chuyện Bà Năm sa Đéc
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 15
02h15 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 11
02h40 Thế giới đó đây : Các thành phố lớn trên thế giới
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 9
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 68

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 14/10/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 7
6h10 Chuyên đề : Xây dựng Đảng ( PL )
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Abraca phù thủy tập sự – Tập 38
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 9
7h50 Phóng sự tài liệu : Qua vùng sinh thái
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia _ Tập 26
9h20 Truyền hình huyện Châu Thành ( PL )
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Trực tiếp : Bạn nhà nông
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chuyên đề : Tuổi trẻ hôm nay
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 10
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 16
13h25 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho ( PL )
13h45 Khám phá : Rừng nhiệt đới Trung Quốc ( Phần 15 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Sóng ở đáy sông – Tập 2
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
16h15 Phim truyện Việt Nam : Làm rể Mười Xuân – Tập 19
17h00 Chuyên mục : Vì tuổi thơ
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 69
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 8
20h30 Chuyên mục : Người lao động
20h50 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 12
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 10
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Sóng ở đáy sông – Tập 2
23h30 Phim truyện Việt Nam : Làm rể Mười Xuân – Tập 19
00h15 Phụ nữ nơi tận cùng thế giới
00h30 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia _ Tập 26
01h10 Phóng sự tài liệu : Hồng Ngự
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 16
02h15 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 12
02h40 Thế giới đó đây : Các thành phố lớn trên thế giới
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 10
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 69

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 15/10/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 8
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Làm chủ tay lái : Mức phạt đối với lùi xe trên đường cao tốc
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng
6h50 Chuyên đề : Tuổi trẻ hôm nay ( PL )
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 10
7h50 Chuyện mục : Người lao động ( PL )
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia _ Tập 27
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng ( PL lúc 6h30 )
10h00 Văn nghệ địa phương _ Ca cổ : Cái Bè dáng đứng hôm nay
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Tiết mục : Dân số
11h10 Chương trình : Kết nối Bắc sông Hậu
11h25 Bản tin thể thao
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 11
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 17
13h20 Chuyên mục : Vì tuổi thơ ( PL )
13h40 Khám phá : Rừng nhiệt đới Trung Quốc ( Phần 16 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Sóng ở đáy sông – Tập 3
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Văn hóa văn nghệ _ Nhạc sĩ Ngô Ngọc Hùng
15h55 Chuyên đề : Người cao tuổi
16h15 Truyền hình trực tiếp chương trình : Xổ Số Tiền Giang
16h35 Phim truyện Việt Nam : Làm rể Mười Xuân – Tập 20
17h20 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 70
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 9
20h30 Chương trình : Địa chỉ nhân đạo
20h50 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 13
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 11
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Sóng ở đáy sông – Tập 3
23h30 Phim truyện Việt Nam : Làm rể Mười Xuân – Tập 20
00h15 Phụ nữ nơi tận cùng thế giới
00h30 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia _ Tập 27
01h10 Phóng sự tài liệu : Một thoáng Bạc Liêu
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 17
02h15 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 13
02h40 Thế giới đó đây : Các thành phố lớn trên thế giới
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 11
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 70