CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TỪ NGÀY 05/07/2021 ĐẾN NGÀY 11/07/2021

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 05/07/2021

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 45
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Phim tài liệu : Hồn Chiêng
7h20 Chương trình : 8 phim _ Tập 27 ( PL )
7h50 Chuyên mục : Người lao động ( PL )
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần 1001 – Tập 94 + 95 + 96
9h15 Thế giới đó đây : Những con thú hoang dã mồ côi
9h40 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cải lương : Kình Ngư và bông lan đá ( Phần 1 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Cái Bè
11h15 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 2
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan Truyện _ Tập 33
12h45 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 59
13h45 Chương trình : Nâng bước đến trường (PL)
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Cho yêu thương quay về _ Tập 6
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Văn nghệ địa phương : Hài _ Khó ở
16h10 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 81
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 21
17h15 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 37
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 CT : Làm chủ tay lái _Những vị trí ô tô không được phép lùi xe
19h50 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 46 ( Hết )
20h30 Chương trình : Ống kính truyền hình
20h50 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 30
21h35 Phim truyện Hàn Quốc : Qúy cô ưu tú _ Tập 18
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Cho yêu thương quay về _ Tập 6
23h30 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần 1001 – Tập 94 + 95 + 96
00h15 Lịch sử chế tác
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 21
01h10 Phim tài liệu : Việt Nam những sắc màu dân tộc
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 37
02h15 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 30
03h00 Khám phá thế giới : Ẩm thực Brazil
03h30 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan Truyện _ Tập 33
04h15 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 59

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 06/07/2021

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 46 ( Hết )
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h25 CT : Làm chủ tay lái _Những vị trí ô tô không được phép lùi xe
6h30 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( Phần tiếp theo )
7h05 Phim truyện Hàn Quốc : Qúy cô ưu tú _ Tập 18
7h50 Chương trình : Ống kính truyền hình (PL)
8h05 Khám phá : Thú con trong sở thú
8h35 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần 1001 – Tập 97 + 98 + 99
9h25 Truyền hình huyện Cái Bè ( PL )
9h40 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cải lương : Kình Ngư và bông lan đá ( Phần 2 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Cai Lậy
11h15 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 3
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan Truyện _ Tập 34
12h45 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 60
13h45 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Cho yêu thương quay về _ Tập 7
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca nhạc
16h10 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 82
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 22
17h15 Chuyên mục : Chính sách pháp luật.
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 38
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _Tập 1
20h30 Chương trình : An ninh Tiền Giang
20h50 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 31
21h35 Phim truyện Hàn Quốc : Qúy cô ưu tú _ Tập 19
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Cho yêu thương quay về _ Tập 7
23h30 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần 1001 – Tập 97 + 98 + 99
00h15 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( Phần tiếp theo )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 22
01h10 Phim tài liệu : Việt Nam những sắc màu dân tộc
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 38
02h15 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 31
03h00 Khám phá thế giới : Ẩm thực Brazil
03h30 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan Truyện _ Tập 34
04h15 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 60

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 07/07/2021

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _Tập 1
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( Phần tiếp theo )
7h05 Phim truyện Hàn Quốc : Qúy cô ưu tú _ Tập 19
7h50 Chương trình : An ninh Tiền Giang (PL)
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần 1001 – Tập 100 + 101 + 102
9h25 Truyền hình huyện Cai Lậy ( PL )
9h40 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Chương trình : Bạn nhà nông ( PL ngày 19 / 06 / 2021 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình Thị xã Cai Lậy
11h15 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 4
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan Truyện _ Tập 35
12h45 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 61
13h45 Chuyên mục : Chính sách pháp luật.( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Cho yêu thương quay về _ Tập 8
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình _ Ca cổ : Hoa nở âm thầm
16h10 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 83
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 23
17h15 Chuyên mục : Người cao tuổi
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 39
BUỔI TỐI
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _Tập 2
20h30 Chương trình : Từ làng đến phố
20h50 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 32
21h35 Phim truyện Hàn Quốc : Qúy cô ưu tú _ Tập 20
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Cho yêu thương quay về _ Tập 8
23h30 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần 1001 – Tập 100 + 101 + 102
00h15 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( Phần tiếp theo )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 23
01h10 Phim tài liệu : Việt Nam những sắc màu dân tộc
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 39
02h15 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 32
03h00 Khám phá thế giới : Những dòng sông của thế giới
03h30 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan Truyện _ Tập 35
04h15 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 61

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 08/07/2021

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _Tập 2
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h25 CT : Làm chủ tay lái _Những vị trí ô tô không được phép lùi xe
6h30 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( Phần tiếp theo )
7h05 Phim truyện Hàn Quốc : Qúy cô ưu tú _ Tập 20
7h50 Chương trình : Từ làng đến phố (PL)
8h10 Khám phá thế giới : Thế giới hoang dã _ Di sản của đất
8h35 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần 1001 – Tập 103 + 104 + 105
9h25 Truyền hình Thị xã Cai Lậy ( PL )
9h40 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng âm nhạc
10h35 Phim tài liệu : Việt Nam thiên niên sử truyền hình ( Tập 84 )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Tân Phước
11h15 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 5
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan Truyện _ Tập 36
12h45 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 62
13h45 Chuyên mục : Người cao tuổi ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Cho yêu thương quay về _ Tập 9
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca nhạc
16h10 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 84
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 24
17h15 Chuyên mục : Vì chủ quyền an ninh biên giới
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 40 ( Hết )
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _Tập 3
20h30 Chuyên mục : Vệ sinh an toàn thực phẩm
20h50 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 33 ( Hết )
21h35 Phim truyện Hàn Quốc : Qúy cô ưu tú _ Tập 21
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Cho yêu thương quay về _ Tập 9
23h30 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần 1001 – Tập 103 + 104 + 105
00h15 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( Phần tiếp theo )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 24
01h10 Phim tài liệu : Việt Nam những sắc màu dân tộc
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 40 ( Hết )
02h15 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 33 ( Hết )
03h00 Khám phá thế giới : Sông Older đường ranh giới của Châu Âu
03h30 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan Truyện _ Tập 36
04h15 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 62

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 09/07/2021

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _Tập 4
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Chương trình : Giai điệu thao trường ( Tập 28 )
7h20 Khám phá thế giới : Thế giới hoang dã _ Đại bàng đầu trắng
7h50 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần 1001 – Tập 109 + 110 + 111
9h25 Truyền hình huyện Châu Thành ( PL )
9h40 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Văn nghệ địa phương _ Ca cổ : Dòng sông và nổi nhớ
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chương trình : Từ làng đến phố
11h15 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 7
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan Truyện _ Tập 38
12h45 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 64
13h45 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Cho yêu thương quay về _ Tập 11
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc ( PL)
16h10 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 86
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 26
17h15 Phóng sự tài liệu : Tự hào Sóc Nhỏ Đay Tơ Tưng ( Phần 1 )
17h30 Phim truyện Đài Loan : Ký ức tình yêu – Tập 2
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự tối Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _Tập 5
20h35 Chương trình : Đường đến vinh quang năm 2020 -2021
21h30 Chương trình : Sao nhập ngũ _ Vượt qua giới hạn ( Tập 3 )
22h00 Chương trình : Từ làng đến phố ( PL )
22h20 Thời sự tối Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới ( PL )
23h00 Phim truyện Việt Nam : Cho yêu thương quay về _ Tập 11
23h40 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần 1001 – Tập 109 + 110 + 111
00h15 Phóng sự tài liệu : Mắm Châu Đốc
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 26
01h10 Phim tài liệu : Việt Nam những sắc màu dân tộc
01h30 Phim truyện Đài Loan : Ký ức tình yêu – Tập 2
02h15 Ca nhạc ( PL )
03h00 Khám phá thế giới : Những thành phố huyền thoại
03h30 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan Truyện _ Tập 38
04h15 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 64

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 10/07/2021

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _Tập 4
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Chương trình : Giai điệu thao trường ( Tập 28 )
7h20 Khám phá thế giới : Thế giới hoang dã _ Đại bàng đầu trắng
7h50 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần 1001 – Tập 109 + 110 + 111
9h25 Truyền hình huyện Châu Thành ( PL )
9h40 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Văn nghệ địa phương _ Ca cổ : Dòng sông và nổi nhớ
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chương trình : Từ làng đến phố
11h15 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 7
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan Truyện _ Tập 38
12h45 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 64
13h45 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Cho yêu thương quay về _ Tập 11
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc ( PL)
16h10 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 86
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 26
17h15 Phóng sự tài liệu : Tự hào Sóc Nhỏ Đay Tơ Tưng ( Phần 1 )
17h30 Phim truyện Đài Loan : Ký ức tình yêu – Tập 2
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự tối Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _Tập 5
20h35 Chương trình : Đường đến vinh quang năm 2020 -2021
21h30 Chương trình : Sao nhập ngũ _ Vượt qua giới hạn ( Tập 3 )
22h00 Chương trình : Từ làng đến phố ( PL )
22h20 Thời sự tối Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới ( PL )
23h00 Phim truyện Việt Nam : Cho yêu thương quay về _ Tập 11
23h40 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần 1001 – Tập 109 + 110 + 111
00h15 Phóng sự tài liệu : Mắm Châu Đốc
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 26
01h10 Phim tài liệu : Việt Nam những sắc màu dân tộc
01h30 Phim truyện Đài Loan : Ký ức tình yêu – Tập 2
02h15 Ca nhạc ( PL )
03h00 Khám phá thế giới : Những thành phố huyền thoại
03h30 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan Truyện _ Tập 38
04h15 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 64

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 11/07/2021

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _Tập 5
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h25 CT : Làm chủ tay lái _Những vị trí ô tô không được phép lùi xe
6h30 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Ca nhạc
7h20 Chương trình : Sao nhập ngũ _ Vượt qua giới hạn ( Tập 3 ) ( PL )
7h50 Khám phá thế giới : Thế giới hoang dã _ Loài dơi
8h35 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần 1001 – Tập 112 + 113 + 114
9h15 Lịch sử chế tác
9h40 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL lúc 6h30 )
10h15 Chương trình : Đường đến vinh quang năm 2020 ( PL )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Phóng sự tài liệu : Tự hào Sóc Nhỏ Đay Tơ Tưng ( Phần 2 )
11h15 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 8
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan Truyện _ Tập 39
12h45 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 65
13h35 Thế giới đó đây : Những con thú hoang dã mồ côi
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Cho yêu thương quay về _ Tập 12
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng âm nhạc( PL )
16h00 Chương trình : Tôi là đầu bếp
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 27
17h30 Phim truyện Đài Loan : Ký ức tình yêu – Tập 3
BUỔI TỐI
18h12 Chuyên mục : Người lao động
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự tối Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _Tập 6
20h30 Chương trình : Địa chỉ nhân đạo
20h50 Phim truyện Việt Nam : Hoa hồng không dành cho em _ Tập 2
21h35 Chương trình : 8 phim _ Tập 28
22h20 Thời sự tối Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Cho yêu thương quay về _ Tập 12
23h30 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần 1001 – Tập 112 + 113 + 114
00h15 Phóng sự tài liệu : Đất xưa kể chuyện anh hùng
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 27
01h10 Phim tài liệu : Việt Nam những sắc màu dân tộc
01h30 Phim truyện Đài Loan : Ký ức tình yêu – Tập 3
02h15 Phim truyện Việt Nam : Hoa hồng không dành cho em _ Tập 2
03h00 Khám phá tự nhiên : Kiến săn mồi
03h30 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan Truyện _ Tập 39
04h15 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 65