CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TỪ NGÀY 04/10/2021 ĐẾN NGÀY 10/10/2021

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 04/10/2021

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 24
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Phim tài liệu : Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh biên niên sử truyền hình _Tập 3
7h20 Chương trình : 8 phim _ Tập 40 ( PL )
7h50 Chuyên mục : Người lao động ( PL )
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Rặng trâm bầu – Tập 1
9h15 Thế giới đó đây : Những dòng sông lớn ở Châu Phi
9h40 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cải lương : Sân khấu về khuya ( Phần 1 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Chợ Gạo
11h15 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 29
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Cô nàng hoàn hảo – Tập 7
12h45 Phim truyện Ấn độ : Chuyện tình lọ lem – Tập 14
13h35 Khám phá thế giới : Những cảnh sắc tuyệt đẹp
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Hoa hồng không dành cho em _ Tập 26
14h40 Phim tài liệu : Ngẫu hứng ” Trống – Cồng – Ching “
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Văn nghệ địa phương : Hài _ Ai ghen hơn ai
16h10 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 159
16h25 Phim truyện Hàn Quốc : Quý cô ưu tú _Tập 10
17h15 Phóng sự : Dù Kê hành trình hướng đến di sản nhân lọai
17h30 Phim truyện Đài Loan : Chỉ dành cho em – Tập 59
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 Chương trình : Làm chủ tay lái _Mức phạt đối với lỗi không bắt đèn chiếu sáng trong hầm đường bộ
19h50 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 25
20h30 Chương trình : Ống kính truyền hình
20h50 Phim truyện Việt Nam : Chàng khờ mất vợ _ Tập 32
21h35 Phim truyện Trung Quốc : Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn _ Tập 10
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Hoa hồng không dành cho em _ Tập 26
23h30 Phim truyện Việt Nam : Rặng trâm bầu – Tập 1
00h15 Phóng sự tài liệu : Một ngày trên Đảo Ngọc
00h30 Phim truyện Hàn Quốc : Quý cô ưu tú _Tập 10
01h10 Phim tài liệu : Ngẫu hứng “Trống – Cồng – Ching ” ( PL )
01h30 Phim truyện Đài Loan : Chỉ dành cho em – Tập 59
02h15 Phim truyện Việt Nam : Chàng khờ mất vợ _ Tập 32
03h00 Khám phá thế giới : Thế giới hoang dã _ Vũ điệu cá heo
03h30 Phim truyện Trung Quốc : Cô nàng hoàn hảo – Tập 7
04h15 Phim truyện Ấn độ : Chuyện tình lọ lem – Tập 14

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 05/10/2021

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 25
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h25 Chương trình : Làm chủ tay lái _Mức phạt đối với lỗi không bắt đèn chiếu sáng trong hầm đường bộ
6h30 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( Phần tiếp theo )
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn _ Tập 10
7h50 Chương trình : Ống kính truyền hình (PL)
8h05 Khám phá thế giới : Động vật hoang dã Châu Phi
8h35 Phim truyện Việt Nam : Rặng trâm bầu – Tập 2
9h25 Truyền hình huyện Chợ Gạo ( PL )
9h40 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cải lương : Sân khấu về khuya ( Phần 2 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Gò Công Tây
11h15 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 30
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Cô nàng hoàn hảo – Tập 8
12h45 Phim truyện Ấn độ : Chuyện tình lọ lem – Tập 15
13h30 Khám phá thế giới : Những thành phố huyền thọai
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Hoa hồng không dành cho em _ Tập 27
14h40 Phim tài liệu : Gốm Cây Mai
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca nhạc
16h10 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 160
16h25 Phim truyện Hàn Quốc : Quý cô ưu tú _Tập 11
17h15 Chuyên mục : Kinh tế
17h30 Phim truyện Đài Loan : Chỉ dành cho em – Tập 60
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 26
20h30 Chương trình : An ninh Tiền Giang
20h50 Phim truyện Việt Nam : Chàng khờ mất vợ _ Tập 33
21h35 Phim truyện Trung Quốc : Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn _ Tập 11
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Hoa hồng không dành cho em _ Tập 27
23h30 Phim truyện Việt Nam : Rặng trâm bầu – Tập 2
00h15 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( Phần tiếp theo )
00h30 Phim truyện Hàn Quốc : Quý cô ưu tú _Tập 11
01h10 Phim tài liệu : Gốm cây mai ( PL )
01h30 Phim truyện Đài Loan : Chỉ dành cho em – Tập 60
02h15 Phim truyện Việt Nam : Chàng khờ mất vợ _ Tập 33
03h00 Khám phá thế giới : Chỉ một lối thóat
03h30 Phim truyện Trung Quốc : Cô nàng hoàn hảo – Tập 8
04h15 Phim truyện Ấn độ : Chuyện tình lọ lem – Tập 15

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 06/10/2021

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 26
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( Phần tiếp theo )
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn _ Tập 11
7h50 Chương trình : An ninh Tiền Giang (PL)
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Rặng trâm bầu – Tập 3 ( Hết )
9h25 Truyền hình huyện Gò Công Tây ( PL )
9h40 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Chương trình : Bạn nhà nông ( PL )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình Thị xã Gò Công
11h15 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 31
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Cô nàng hoàn hảo – Tập 9
12h45 Phim truyện Ấn độ : Chuyện tình lọ lem – Tập 16
13h45 Chuyên mục : Kinh tế( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Hoa hồng không dành cho em _ Tập 28
14h40 Phim tài liệu : Xứ Tro – Tập 1
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình _ Ca cổ : Chiều quê
16h10 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 161
16h25 Phim truyện Hàn Quốc : Quý cô ưu tú _Tập 12
17h15 Chuyên mục : Vì tuổi thơ
17h30 Phim truyện Đài Loan : Chỉ dành cho em – Tập 61
BUỔI TỐI
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 27
20h30 Chương trình : Cây lành trái ngọt
20h50 Phim truyện Việt Nam : Chàng khờ mất vợ _ Tập 34 ( Hết )
21h35 Phim truyện Trung Quốc : Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn _ Tập 12
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Hoa hồng không dành cho em _ Tập 28
23h30 Phim truyện Việt Nam : Rặng trâm bầu – Tập 3 ( Hết )
00h15 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( Phần tiếp theo )
00h30 Phim truyện Hàn Quốc : Quý cô ưu tú _Tập 12
01h10 Phim tài liệu : Xứ Tro – Tập 1 ( PL )
01h30 Phim truyện Đài Loan : Chỉ dành cho em – Tập 61
02h15 Phim truyện Việt Nam : Chàng khờ mất vợ _ Tập 34 ( Hết )
03h00 Khám phá thế giới : Chỉ một lối thóat
03h30 Phim truyện Trung Quốc : Cô nàng hoàn hảo – Tập 9
04h15 Phim truyện Ấn độ : Chuyện tình lọ lem – Tập 16

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 07/10/2021

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 27
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h25 Chương trình : Làm chủ tay lái _Mức phạt đối với lỗi không bắt đèn chiếu sáng trong hầm đường bộ
6h30 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( Phần tiếp theo )
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn _ Tập 12
7h50 Chương trình : Cây lành trái ngọt (PL)
8h05 Khám phá thế giới : Ngôi nhà tuyết
8h35 Phim truyện Việt Nam : Tiếng quốc đêm mưa – Tập 1
9h25 Truyền hình Thị xã Gò Công ( PL )
9h40 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng âm nhạc
10h35 Thế giới đó đây : Thám hiểm các công viên quốc gia Mỹ
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Tân Phú Đông
11h15 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 32
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Cô nàng hoàn hảo – Tập 10
12h45 Phim truyện Ấn độ : Chuyện tình lọ lem – Tập 17
13h45 Chuyên mục : Vì tuổi thơ ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Hoa hồng không dành cho em _ Tập 29
14h40 Phim tài liệu : Xứ Tro – Tập 2
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca nhạc
16h10 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 162
16h25 Phim truyện Hàn Quốc : Quý cô ưu tú _Tập 13
17h15 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân
17h30 Phim truyện Đài Loan : Chỉ dành cho em – Tập 62
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 28
20h30 Chuyên mục : Vệ sinh an toàn thực phẩm
20h50 Phim truyện Việt Nam : Cho yêu thương quay về _ Tập 1
21h35 Phim truyện Trung Quốc : Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn _ Tập 13
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Hoa hồng không dành cho em _ Tập 29
23h30 Phim truyện Việt Nam : Tiếng quốc đêm mưa – Tập 1
00h15 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( Phần tiếp theo )
00h30 Phim truyện Hàn Quốc : Quý cô ưu tú _Tập 13
01h10 Phim tài liệu : Xứ Tro – Tập 2 ( PL )
01h30 Phim truyện Đài Loan : Chỉ dành cho em – Tập 62
02h15 Phim truyện Việt Nam : Cho yêu thương quay về _ Tập 1
03h00 Khám phá thế giới : Hồ nước ở Ladakh
03h30 Phim truyện Trung Quốc : Cô nàng hoàn hảo – Tập 10
04h15 Phim truyện Ấn độ : Chuyện tình lọ lem – Tập 17

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 08/10/2021

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 28
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( Phần tiếp theo )
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn _ Tập 13
7h50 Chuyên mục : Vệ sinh an toàn thực phẩm (PL)
8h05 Khám phá thế giới : Dấu vết của tộc người nguyên thủy
8h35 Phim truyện Việt Nam : Tiếng quốc đêm mưa – Tập 2 ( Hết )
9h25 Truyền hình huyện Tân Phú Đông ( PL )
9h40 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 “Truyền hình huyện Gò Công Đông
+ CT Truyền
11h15 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 33
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Cô nàng hoàn hảo – Tập 11
12h45 Phim truyện Ấn độ : Chuyện tình lọ lem – Tập 18
13h45 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Hoa hồng không dành cho em _ Tập 30
14h40 Phim tài liệu : Cố đô Hoa Lư
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca nhạc
16h10 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 163
16h25 Phim truyện Hàn Quốc : Quý cô ưu tú _Tập 14
17h15 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho
17h30 Phim truyện Đài Loan : Chỉ dành cho em – Tập 63 ( Hết )
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự tối Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 29
20h35 Chuyên mục : Tuyên truyền về Chính quyền số ( Kỳ 1 )
20h50 Phim truyện Việt Nam : Cho yêu thương quay về _ Tập 2
21h35 Chương trình : Giai điệu thao trường ( Tập 41 )
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang ( Buổi tối ) + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Hoa hồng không dành cho em _ Tập 30
23h30 Phim truyện Việt Nam : Tiếng quốc đêm mưa – Tập 2 ( Hết )
00h15 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( Phần tiếp theo )
00h30 Phim truyện Hàn Quốc : Quý cô ưu tú _Tập 14
01h10 Phim tài liệu : Cố đô Hoa Lư ( PL )
01h30 Phim truyện Đài Loan : Chỉ dành cho em – Tập 63 ( Hết )
02h15 Phim truyện Việt Nam : Cho yêu thương quay về _ Tập 2
03h00 Khám phá thế giới : Thế giới các lòai chim
03h30 Phim truyện Trung Quốc : Cô nàng hoàn hảo – Tập 11
04h15 Phim truyện Ấn độ : Chuyện tình lọ lem – Tập 18

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 09/10/2021

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 29
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Chương trình : Giai điệu thao trường ( Tập 41 )
7h20 Khám phá thế giới : Những bí ẩn chưa được khám phá
7h50 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Bến vạn hoa – Tập 1
9h25 Truyền hình huyện Gò Công Đông ( PL )
9h40 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Chương trình : Bạn nhà nông ( PL )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chuyên mục : Tuyên truyền về Chính quyền số ( Kỳ 1 ) ( PL )
11h15 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 34
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Cô nàng hoàn hảo – Tập 12
12h45 Phim truyện Ấn độ : Chuyện tình lọ lem – Tập 19
13h45 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Hoa hồng không dành cho em _ Tập 31
14h40 Phim tài liệu : Ẩm thực dân gian Huế
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc ( PL)
16h20 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 164
16h30 Phim truyện Hàn Quốc : Quý cô ưu tú _Tập 15
17h15 Chuyên mục : Cải cách hành chính
17h30 Phim truyện Singapore : Thập nhất hoàng tử – Tập 1
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự tối Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 30
20h35 Chương trình : Quà tặng âm nhạc
21h05 Văn nghệ địa phương : _ Hài : Ai ghen hơn ai
21h35 Chương trình : Sao nhập ngũ _ Nữ chiến binh ( Tập 8 )
22h20 Thời sự tối Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới ( PL )
23h00 Phim truyện Việt Nam : Hoa hồng không dành cho em _ Tập 31
23h40 Phim truyện Việt Nam : Bến vạn hoa – Tập 1
00h15 Phóng sự tài liệu : Một ngày trên Đảo Ngọc
00h30 Phim truyện Hàn Quốc : Quý cô ưu tú _Tập 15
01h10 Phim tài liệu : Ẩm thực dân gian Huế ( PL )
01h30 Phim truyện Singapore : Thập nhất hoàng tử – Tập 1
02h15 Ca nhạc ( PL )
03h00 Khám phá thế giới : Những người bảo vệ thiên nhiên
03h30 Phim truyện Trung Quốc : Cô nàng hoàn hảo – Tập 12
04h15 Phim truyện Ấn độ : Chuyện tình lọ lem – Tập 19

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 10/10/2021

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 30
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h25 Chương trình : Làm chủ tay lái _Mức phạt đối với lỗi không bắt đèn chiếu sáng trong hầm đường bộ
6h30 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Ca nhạc
7h20 Chương trình : Sao nhập ngũ _ Nữ chiến binh ( Tập 8 ) ( PL )
8h05 Khám phá :Bảo vệ lòai vượn Cao Vít
8h35 Phim truyện Việt Nam : Bến vạn hoa – Tập 2 ( Hết )
9h20 Phim tài liệu : Sống cùng chim muông
9h40 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL lúc 6h30 )
10h00 Khám phá thế giới : Khỏanh khắc của bình minh ( Phần 1 )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Giải trí nước ngòai
11h15 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 35
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Cô nàng hoàn hảo – Tập 13
12h45 Phim truyện Ấn độ : Chuyện tình lọ lem – Tập 20
13h45 Chuyên mục : Cải cách hành chính ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Hoa hồng không dành cho em _ Tập 32
14h40 Phim tài liệu : Bác Hồ một tâm hồn xứ Nghệ
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Trực tiếp : Bạn nhà nông
16h10 Chương trình : Tôi là đầu bếp
16h25 Phim truyện Hàn Quốc : Quý cô ưu tú _Tập 16
17h30 Phim truyện Singapore : Thập nhất hoàng tử – Tập 2
BUỔI TỐI
18h12 Chuyên mục : Người lao động
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự tối Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 31
20h30 Chương trình _ Tôi là đầu bếp :
20h50 Phim truyện Việt Nam : Cho yêu thương quay về _ Tập 3
21h35 Chương trình : 8 phim _ Tập 41
22h20 Thời sự tối Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Hoa hồng không dành cho em _ Tập 32
23h30 Phim truyện Việt Nam : Bến vạn hoa – Tập 2 ( Hết )
00h15 Phóng sự tài liệu : Một ngày trên Đảo Ngọc
00h30 Phim truyện Hàn Quốc : Quý cô ưu tú _Tập 16
01h10 Phim tài liệu : Bác Hồ một tâm hồn xứ Nghệ ( PL )
01h30 Phim truyện Singapore : Thập nhất hoàng tử – Tập 2
02h15 Phim truyện Việt Nam : Cho yêu thương quay về _ Tập 3
03h00 Khám phá thế giới : Những người bảo vệ thiên nhiên
03h30 Phim truyện Trung Quốc : Cô nàng hoàn hảo – Tập 13
04h15 Phim truyện Ấn độ : Chuyện tình lọ lem – Tập 20