CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TỪ NGÀY 02/08/2021 ĐẾN NGÀY 09/08/2021

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 02/08/2021

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _Tập 27
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Phim tài liệu : Đặc trưng nghệ thuật múa rối Việt Nam
7h20 Chương trình : 8 phim _ Tập 31 ( PL )
7h50 Chuyên mục : Người lao động ( PL )
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần 1001 – Tập 172+ 173 + 174
9h15 Thế giới đó đây : Những dòng sông lớn ở Châu Phi
9h40 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Sân khấu _ Kịch : Sự lựa chọn cuối cùng ( Phần 1 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Cái Bè
11h15 Phim hoạt hình : 7 phút yêu thương _ Tập 30
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan Truyện _ Tập 61
12h45 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 87
13h45 Chương trình : Nâng bước đến trường (PL)
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Cho yêu thương quay về _ Tập 34
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Văn nghệ địa phương : _ Hài : Ai ghen hơn
16h10 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 105
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 49
17h15 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình
17h30 Phim truyện Đài Loan : Ký ức tình yêu – Tập 25
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 Chương trình : Làm chủ tay lái _ Ô tô được quay đầu ở đâu trong khu dân cư
19h50 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _Tập 28
20h30 Chương trình : Ống kính truyền hình
20h50 Phim truyện Việt Nam : Hoa hồng không dành cho em _ Tập 21
21h35 Phim truyện Việt Nam : Khi yêu đừng nói lời chia tay _ Tập 6
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Cho yêu thương quay về _ Tập 34
23h30 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần 1001 – Tập 172+ 173 + 174
00h15 Lịch sử chế tác
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 49
01h10 Thế giới đó đây : Michella chinh phục thử thách hoang dã
01h30 Phim truyện Đài Loan : Ký ức tình yêu – Tập 25
02h15 Phim truyện Việt Nam : Hoa hồng không dành cho em _ Tập 21
03h00 Khám phá thế giới : Những nơi lặn biển hàng đầu thế giới
03h30 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan Truyện _ Tập 61
04h15 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 87

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 03/08/2021

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _Tập 28
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h25 Chương trình : Làm chủ tay lái _ Ô tô được quay đầu ở đâu trong khu dân cư
6h30 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Khám phá miền Tây : Một ngày trên Đảo Ngọc _ Mở cuộc hành trình
7h05 Phim truyện Việt Nam : Khi yêu đừng nói lời chia tay _ Tập 6
7h50 Chương trình : Ống kính truyền hình (PL)
8h05 Thế giới đó đây : Những dòng sông lớn ở Châu Phi
8h35 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần 1001 – Tập 175+ 176 + 177
9h25 Truyền hình huyện Cái Bè ( PL )
9h40 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Sân khấu _ Kịch : Sự lựa chọn cuối cùng ( Phần 2 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Cai Lậy
11h15 Phim hoạt hình : 7 phút yêu thương _ Tập 31
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan Truyện _ Tập 62
12h45 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 88
13h45 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Cho yêu thương quay về _ Tập 35
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca nhạc
16h10 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 106
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 50
17h15 Chuyên mục : Chính sách pháp luật.
17h30 Phim truyện Đài Loan : Ký ức tình yêu – Tập 26
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _Tập 29
20h30 Chương trình : An ninh Tiền Giang
20h50 Phim truyện Việt Nam : Hoa hồng không dành cho em _ Tập 22
21h35 Phim truyện Việt Nam : Khi yêu đừng nói lời chia tay _ Tập 7
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Cho yêu thương quay về _ Tập 35
23h30 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần 1001 – Tập 175+ 176 + 177
00h15 Khám phá miền Tây : Một ngày trên Đảo Ngọc _ Mở cuộc hành trình
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 50
01h10 Thế giới đó đây : Thám hiểm các công viên quốc gia Mỹ
01h30 Phim truyện Đài Loan : Ký ức tình yêu – Tập 26
02h15 Phim truyện Việt Nam : Hoa hồng không dành cho em _ Tập 22
03h00 Khám phá thế giới : Những nơi lặn biển hàng đầu thế giới
03h30 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan Truyện _ Tập 62
04h15 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 88

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 04/08/2021

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _Tập 29
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Khám phá miền Tây : Một ngày trên Đảo Ngọc _ Mũi Dinh Cậu
7h05 Phim truyện Việt Nam : Khi yêu đừng nói lời chia tay _ Tập 7
7h50 Chương trình : An ninh Tiền Giang (PL)
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần 1001 – Tập 178+ 179 + 180
9h25 Truyền hình huyện Cai Lậy ( PL )
9h40 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Khám phá thế giới : Những loài vật bị đe dọa
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình Thị xã Cai Lậy
11h15 Phim hoạt hình : 7 phút yêu thương _ Tập 32
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan Truyện _ Tập 63
12h45 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 89
13h45 Chuyên mục : Chính sách pháp luật.( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Cho yêu thương quay về _ Tập 36
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình _ Ca cổ_ Hoa nở âm thầm
16h10 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 107
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 51
17h15 Chuyên mục : Người cao tuổi
17h30 Phim truyện Đài Loan : Ký ức tình yêu – Tập 27
BUỔI TỐI
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _Tập 30
20h30 Chương trình : Từ làng đến phố
20h50 Phim truyện Việt Nam : Hoa hồng không dành cho em _ Tập 23
21h35 Phim truyện Việt Nam : Khi yêu đừng nói lời chia tay _ Tập 8
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Cho yêu thương quay về _ Tập 36
23h30 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần 1001 – Tập 178+ 179 + 180
00h15 Khám phá miền Tây : Một ngày trên Đảo Ngọc _ Mũi Dinh Cậu
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 51
01h10 Thế giới đó đây : Thám hiểm các công viên quốc gia Mỹ
01h30 Phim truyện Đài Loan : Ký ức tình yêu – Tập 27
02h15 Phim truyện Việt Nam : Hoa hồng không dành cho em _ Tập 23
03h00 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê ( Phần 1 )
03h30 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan Truyện _ Tập 63
04h15 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 89

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 05/08/2021

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _Tập 30
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h25 Chương trình : Làm chủ tay lái _ Ô tô được quay đầu ở đâu trong khu dân cư
6h30 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Khám phá miền Tây : Một ngày trên Đảo Ngọc _ Thăm bảo tàng cội nguồn
7h05 Phim truyện Việt Nam : Khi yêu đừng nói lời chia tay _ Tập 8
7h50 Chương trình : Từ làng đến phố (PL)
8h05 Thế giới đó đây : Những con thú hoang dã mồ côi
8h35 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần 1001 – Tập 181+ 182 + 183
9h25 Truyền hình Thị xã Cai Lậy ( PL )
9h40 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng âm nhạc
10h35 Phim tài liệu : Việt Nam thiên niên sử truyền hình ( Tập 88 )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Tân Phước
11h15 Phim hoạt hình : 7 phút yêu thương _ Tập 33
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan Truyện _ Tập 64
12h45 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 90
13h45 Chuyên mục : Người cao tuổi ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Cho yêu thương quay về _ Tập 37
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca nhạc
16h10 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 108
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 52
17h15 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân
17h30 Phim truyện Đài Loan : Ký ức tình yêu – Tập 28
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _Tập 31
20h30 Chuyên mục : Vệ sinh an toàn thực phẩm
20h50 Phim truyện Việt Nam : Hoa hồng không dành cho em _ Tập 24
21h35 Phim truyện Việt Nam : Khi yêu đừng nói lời chia tay _ Tập 9
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Cho yêu thương quay về _ Tập 37
23h30 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần 1001 – Tập 181+ 182 + 183
00h15 Khám phá miền Tây : Một ngày trên Đảo Ngọc _ Thăm bảo tàng cội nguồn
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 52
01h10 Thế giới đó đây : Thám hiểm các công viên quốc gia Mỹ
01h30 Phim truyện Đài Loan : Ký ức tình yêu – Tập 28
02h15 Phim truyện Việt Nam : Hoa hồng không dành cho em _ Tập 24
03h00 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê ( Phần tiếp theo )
03h30 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan Truyện _ Tập 64
04h15 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 90

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 06/08/2021

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _Tập 31
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Khám phá miền Tây : Một ngày trên Đảo Ngọc _ Đi về phía thượng nguồn
7h05 Phim truyện Việt Nam : Khi yêu đừng nói lời chia tay _ Tập 9
7h50 Chuyên mục : Vệ sinh an toàn thực phẩm (PL)
8h05 Thế giới đó đây : Những con thú hoang dã mồ côi
8h35 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần 1001 – Tập 184+ 185 + 186
9h25 Truyền hình huyện Tân Phước ( PL )
9h40 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 “Truyền hình huyện Châu Thành
+ CT Truyền
11h15 Phim hoạt hình : 7 phút yêu thương _ Tập 34
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan Truyện _ Tập 65
12h45 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 91
13h45 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Cho yêu thương quay về _ Tập 38 ( Hết )
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca nhạc
16h10 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 109
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 53
17h15 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho
17h30 Phim truyện Đài Loan : Ký ức tình yêu – Tập 29 ( Hết )
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự tối Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _Tập 32
20h35 Chương trình : Tôi là đầu bếp
20h50 Phim truyện Việt Nam : Hoa hồng không dành cho em _ Tập 25
21h35 Chương trình : Giai điệu thao trường ( Tập 32 )
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang ( Buổi tối ) + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Cho yêu thương quay về _ Tập 38 ( Hết )
23h30 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần 1001 – Tập 184+ 185 + 186
00h15 Khám phá miền Tây : Một ngày trên Đảo Ngọc _ Đi về phía thượng nguồn
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 53
01h10 Thế giới đó đây : Thám hiểm các công viên quốc gia Mỹ
01h30 Phim truyện Đài Loan : Ký ức tình yêu – Tập 29 ( Hết )
02h15 Phim truyện Việt Nam : Hoa hồng không dành cho em _ Tập 25
03h00 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê ( Phần tiếp theo )
03h30 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan Truyện _ Tập 65
04h15 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 91

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 07/08/2021

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _Tập 32
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Chương trình : Giai điệu thao trường ( Tập 32 )
7h20 Thế giới đó đây : Những con thú hoang dã mồ côi
7h50 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần 1001 – Tập 187+ 188 + 189 ( Hết )
9h25 Truyền hình huyện Châu Thành ( PL )
9h40 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Văn nghệ địa phương _ Ca cổ : Nắng gió phương Nam
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chương trình : Từ làng đến phố
11h15 Phim hoạt hình : 7 phút yêu thương _ Tập 35
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan Truyện _ Tập 66
12h45 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 92
13h45 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 1
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc ( PL)
16h10 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 110
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 54
17h15 Phóng sự tài liệu : Đi ăn ong rừng U Minh
17h30 Phim truyện Đài Loan : Chỉ dành cho em – Tập 1
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự tối Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _Tập 33
20h35 Chương trình : Quà tặng âm nhạc
21h10 Chương trình : Từ làng đến phố ( PL )
21h30 Chương trình : Sao nhập ngũ _ Vượt qua giới hạn ( Tập 7 )
22h00 Phóng sự tài liệu : Đi ăn ong rừng U Minh
22h20 Thời sự tối Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới ( PL )
23h00 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 1
23h40 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần 1001 – Tập 187+ 188 + 189 ( Hết )
00h15 Khám phá miền Tây : Một ngày trên Đảo Ngọc _ Những đặc sản Phú Quốc
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 54
01h10 Thế giới đó đây : Thám hiểm các công viên quốc gia Mỹ
01h30 Phim truyện Đài Loan : Chỉ dành cho em – Tập 1
02h15 Ca nhạc ( PL )
03h00 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê ( Phần tiếp theo )
03h30 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan Truyện _ Tập 66
04h15 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 92

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 09/08/2021

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _Tập 33
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h25 Chương trình : Làm chủ tay lái _ Ô tô được quay đầu ở đâu trong khu dân cư
6h30 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Ca nhạc
7h20 Chương trình : Sao nhập ngũ _ Vượt qua giới hạn ( Tập 7 ) ( PL )
7h50 Khám phá : Thú con đáng yêu
8h35 Phim truyện Việt Nam : Bao giờ cho đến tháng mười – Tập 1
9h15 Phim tài liệu : Thông điệp ngàn năm
9h40 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL lúc 6h30 )
10h00 Khám phá thế giới : Những hòn đảo mong manh
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Phóng sự tài liệu : Vị ngọt từ cây Thốt Lốt
11h15 Phim hoạt hình : 7 phút yêu thương _ Tập 36
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan Truyện _ Tập 67
12h45 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 93
13h35 Du lịch vòng quanh thế giới : Những điều kỳ thú
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 2
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng âm nhạc( PL )
16h00 Chương trình : Tôi là đầu bếp
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 55
17h30 Phim truyện Đài Loan : Chỉ dành cho em – Tập 2
BUỔI TỐI
18h12 Chuyên mục : Người lao động
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự tối Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _Tập 34
20h30 Chương trình : Địa chỉ nhân đạo
20h50 Phim truyện Việt Nam : Hoa hồng không dành cho em _ Tập 26
21h35 Chương trình : 8 phim _ Tập 32
22h20 Thời sự tối Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 2
23h30 Phim truyện Việt Nam : Bao giờ cho đến tháng mười – Tập 1
00h15 Khám phá miền Tây : Ký ức Sông Đáy
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 55
01h10 Thế giới đó đây : Thám hiểm các công viên quốc gia Mỹ
01h30 Phim truyện Đài Loan : Chỉ dành cho em – Tập 2
02h15 Phim truyện Việt Nam : Hoa hồng không dành cho em _ Tập 26
03h00 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê ( Phần tiếp theo )
03h30 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan Truyện _ Tập 67
04h15 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 93