CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TỪ NGÀY 02/01/2017 ĐẾN NGÀY 08/01/2017

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 02/01/2017

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h05 Ca nhạc sáng
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Trực tiếp chương trình chào ngày mới
6h30 Phim truyện Hàn Quốc : Truyền Thuyết Thiếu Lâm Tự – Tập 33
7h15 Phim tài liệu : Hát ru hồn Việt _ Tập 1
7h30 Thế giới đó đây : Sự sống
8h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
8h20 Giới thiệu Phim + THTG + Giới thiệu chuyên mục hàng tuần
8h30 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu còn mãi – Tập 14
9h30 Tự giới thiệu
9h40 Chương trình : Bạn nhà nông ( PL )
10h20 Du lịch vòng quanh thế giới
10h40 Phim hoạt hình : Chú Rồng Ao Ao – Tập 47
10h55 Tự giới thiệu
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h02 CT : Miền tây muôn nẻo chợ – Chợ mắm Châu Đốc Hương vị quê nhà (PL)
11h25 Tự Giới thiệu
11h30 Thời sự Đài truyền hình TG + Tin thế giới + An toàn giao thông
11h55 Bản tin thị trường
BUỔI CHIỀU
12h00 Phim truyện Hàn Quốc : Cô nàng siêu đẳng – Tập 22 + 23
12h45 Quảng cáo
13h30 Tự Giới Thiệu
13h45 Chương trình : Địa chỉ nhân đạo (PL)
14h00 Phim truyện Việt Nam : Tay chơi miệt vườn – Tập 2
14h55 Tự Giới Thiệu
15h00 Chương trình : SitCom _ Tuyệt chiêu mắt nai(CN) (PL)
15h15 Chương trình : Ca nhạc
15h45 Chuyên mục : Hộp thư nhân đạo
16h00 Phim hoạt hình : Đảo ốc vàng – Tập 42
16h20 Tự Giới Thiệu
16h30 Phim truyện Philippines : Kẻ tội đồ thánh thiên – Tập 3 + 4
18h05 Quảng cáo – Tự Giới Thiệu – Thông báo
BUỔI TỐI
18h13 Chuyên mục : Ý kiến người dân
18h25 Bản tin thị trường
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao
18h54 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 Chương trình : Làm chủ tay lái – Biên bản chồng biên bản xử lý ra sao
19h50 Phim truyện Trung Quốc : Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ- Tập 22
20h30 Chuyên mục : Câu chuyện Pháp Luật
20h45 Chương trình : SitCom _ Người bạn mới
21h00 Tiết mục: An toàn giao thông
21h05 Phim truyện Hàn Quốc : Mỹ Nữ Tái Sinh – Tập 3
21h50 Phim tài liệu : Hát ru hồn _ Tập 1 ( PL )
22h00 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao (PL)
22h30 Phim truyện Hàn Quốc : Hai số phận – Tập 23
23h15 Chương trình : Ca nhạc (PL)
00h00 Phim truyện Philippines : Người tình bí ẩn – Tập 39
00h45 Câu lạc bộ thể thao
02h10 Tin thế giới khuya
02h15 Phim truyện Hàn Quốc : Cô nàng siêu đẳng – Tập 22 + 23
03h50 Khám phá thế giới
04h40 Tiết mục: An toàn giao thông (PL)
04h45 Chuyên mục : Câu chuyện Pháp Luật (PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 03/01/2017

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h05 Ca nhạc sáng
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Trực tiếp chương trình chào ngày mới
6h30 Phim truyện Hàn Quốc : Truyền Thuyết Thiếu Lâm Tự – Tập 34
7h15 Phim tài liệu : Hát ru hồn Việt _ Tập 2
7h30 Thế giới đó đây : Động vật hoang dã
8h00 Chuyên mục : Câu chuyện Pháp Luật (PL)
8h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
8h20 Giới thiệu Phim + THTG + Giới thiệu chuyên mục hàng tuần
8h30 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu còn mãi – Tập 15
9h30 Tự giới thiệu
9h35 Chuyên mục : Hộp thư nhân đạo (PL)
9h50 Chương trình : Giải trí nước ngoài
10h10 Phóng sự : Tiền Giang chung tay bảo vệ môi trường
10h40 Phim hoạt hình : Chú Rồng Ao Ao – Tập 48
10h55 Chương trình : Làm chủ tay lái – Biên bản chồng biên bản xử lý ra sao (PL)
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h02 Chương trình : Câu chuyện nông thôn
11h25 Tự Giới thiệu
11h30 Thời sự Đài truyền hình TG + Tin thế giới + An toàn giao thông
11h55 Bản tin thị trường
BUỔI CHIỀU
12h00 Phim truyện Hàn Quốc : Cô nàng siêu đẳng – Tập 24 ( Hết )
12h45 Phim truyện Hàn Quốc : Bệnh viện thứ3 – Tập 1
13h30 Tự Giới Thiệu
13h45 Chuyên mục : Ý kiến người dân (PL)
14h00 Phim truyện Việt Nam : Tay chơi miệt vườn – Tập 3
14h55 Tự Giới Thiệu
15h00 Chương trình : SitCom _ Người bạn mới (PL)
15h15 Chương trình : Ca nhạc
16h00 Phim hoạt hình : Đảo ốc vàng – Tập 43
16h20 Tự Giới Thiệu
16h30 Phim truyện Philippines : Kẻ tội đồ thánh thiên – Tập 5 + 6
18h05 Quảng cáo – Tự Giới Thiệu – Thông báo
BUỔI TỐI
18h13 Chuyên mục : Kinh tế
18h25 Bản tin thị trường
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao
18h54 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h50 Phim truyện Trung Quốc : Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ- Tập 23
20h30 Chương trình : An ninh Tiền Giang
20h45 Chương trình : SitCom _ Chiến dịch thay đổi con người
21h00 Tiết mục: An toàn giao thông
21h05 Phim truyện Hàn Quốc : Mỹ Nữ Tái Sinh – Tập 4
22h00 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao (PL)
22h30 Phim truyện Hàn Quốc : Hai số phận – Tập 24
23h15 Chương trình : Ca nhạc (PL)
00h00 Phim truyện Philippines : Người tình bí ẩn – Tập 40
00h45 Câu lạc bộ thể thao
02h10 Tin thế giới khuya
02h15 Phim truyện Hàn Quốc : Cô nàng siêu đẳng – Tập 24 ( Hết )
03h50 Khám phá thế giới
04h40 Tiết mục: An toàn giao thông (PL)
04h45 Chương trình : An ninh Tiền Giang (PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 04/01/2017

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h05 Ca nhạc sáng
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Trực tiếp chương trình chào ngày mới
6h30 Phim truyện Hàn Quốc : Truyền Thuyết Thiếu Lâm Tự – Tập 35
7h15 Phim tài liệu : Hát ru hồn Việt _ Tập 3 ( Hết )
7h30 Du lịch vòng quanh thế giới
8h00 Chương trình : An ninh Tiền Giang (PL)
8h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
8h20 Giới thiệu Phim + THTG + Giới thiệu chuyên mục hàng tuần
8h30 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu còn mãi – Tập 16
9h30 Tự giới thiệu
9h40 Chương trình : Thầy thuốc của bạn ( PL )
10h35 Tự giới thiệu
10h40 Phim hoạt hình : Chú Rồng Ao Ao – Tập 49
10h55 Tự giới thiệu
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h02 Chương trình : Hài Sitcom
11h25 Tự Giới thiệu
11h30 Thời sự Đài truyền hình TG + Tin thế giới + An toàn giao thông
11h55 Bản tin thị trường
BUỔI CHIỀU
12h00 Phim truyện Hàn Quốc : Bệnh viện thứ 3 – Tập 2 + 3
12h45 Quảng cáo
13h30 Tự Giới Thiệu
13h45 Chuyên mục : Kinh tế (PL)
14h00 Phim truyện Việt Nam : Tay chơi miệt vườn – Tập 4
14h55 Tự Giới Thiệu
15h00 Chương trình : SitCom _ Chiến dịch thay đổi con người (PL)
15h15 Chương trình : Ca cổ _ Thương em lý miệt vườn
16h00 Phim hoạt hình : Đảo ốc vàng – Tập 44
16h20 Tự Giới Thiệu
16h30 Phim truyện Philippines : Kẻ tội đồ thánh thiên – Tập 7 + 8
18h05 Quảng cáo – Tự Giới Thiệu – Thông báo
BUỔI TỐI
18h13 Chuyên đề : Cải cách hành chính
18h25 Bản tin thị trường
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao
18h54 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h50 Phim truyện Trung Quốc : Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ- Tập 24
20h30 Chương trình : Cây lành trái ngọt
20h45 Chương trình : SitCom _ Tâm tư chàng hotboy
21h00 Tiết mục: An toàn giao thông
21h05 Phim truyện Hàn Quốc : Mỹ Nữ Tái Sinh – Tập 5
21h50 Chương trình : Phóng sự tài lệu
22h00 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao (PL)
22h30 Phim truyện Hàn Quốc : Hai số phận – Tập 25
23h15 Chương trình : Ca cổ _ Thương em lý miệt vườn (PL)
00h00 Phim truyện Philippines : Người tình bí ẩn – Tập 41
00h45 Câu lạc bộ thể thao
02h10 Tin thế giới khuya
02h15 Phim truyện Hàn Quốc : Bệnh viện thứ 3 – Tập 2 + 3
03h50 Khám phá thế giới
04h40 Tiết mục: An toàn giao thông (PL)
04h45 Chương trình : Cây lành trái ngọt (PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 05/01/2017

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h05 Ca nhạc sáng
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Trực tiếp chương trình chào ngày mới
6h30 Phim truyện Hàn Quốc : Truyền Thuyết Thiếu Lâm Tự – Tập 36
7h15 Khám phá thế giới : Ethopia vùng đất của sự khắc nghiệt x
8h00 Chương trình : Cây lành trái ngọt (PL)
8h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
8h20 Giới thiệu Phim + THTG + Giới thiệu chuyên mục hàng tuần
8h30 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu còn mãi – Tập 17
9h30 Tự giới thiệu
9h40 Chương trình : Văn nghệ địa phương _ Kịch : Phải chuyển đổi ngay
10h10 Thế giới đó đây : Lý thuyết bùng nổ x
10h40 Phim hoạt hình : Chú Rồng Ao Ao – Tập 50
10h55 CT : Làm chủ tay lái _ Biên bản chồng biên bản xử lý ra sao ( PL )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h02 Chương trình : Sổ tay nội trợ _ Bánh tôm chiên kiểu thái
11h25 Tự Giới thiệu
11h30 Thời sự Đài truyền hình TG + Tin thế giới + An toàn giao thông
11h55 Bản tin thị trường
BUỔI CHIỀU
12h00 Phim truyện Hàn Quốc : Bệnh viện thứ 3 – Tập 4 + 5
12h45 Quảng cáo
13h30 Tự Giới Thiệu
13h45 Chuyên đề : Cải cách hành chính (PL)
14h00 Phim truyện Việt Nam : Tay chơi miệt vườn – Tập 5
14h55 Tự Giới Thiệu
15h00 Chương trình : SitCom _ Tâm tư chàng hotboy (PL)
15h15 Chương trình : Ca nhạc
16h00 Phim hoạt hình : Đảo ốc vàng – Tập 45
16h20 Tự Giới Thiệu
16h30 Phim truyện Philippines : Kẻ tội đồ thánh thiên – Tập 9 + 10
18h05 Quảng cáo – Tự Giới Thiệu – Thông báo
BUỔI TỐI
18h13 Chuyên mục : Vì chủ quyền an ninh biên giới
18h25 Bản tin thị trường
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao
18h54 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h38 Chương trình : Mái ấm nghĩa tình
20h00 Trực Tiếp Giai Điệu Phương Nam _ Lần 56
22h25 Tiết mục: An toàn giao thông
21h05 Trực Tiếp Giai Điệu Phương Nam _ Lần 56
21h50 Chương trình : Nhịp sống TEEN _ Du ca đường phố
22h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao (PL)
23h00 Phim truyện Hàn Quốc : Hai số phận – Tập 26
23h45 Chương trình : Ca nhạc (PL)
00h00 Phim truyện Philippines : Người tình bí ẩn – Tập 42 ( Hết )
00h45 Câu lạc bộ thể thao
02h10 Tin thế giới khuya
02h15 Phim truyện Hàn Quốc : Bệnh viện thứ 3 – Tập 4 + 5
03h50 Chương trình : Văn nghệ địa phương _ Kịch : Phải chuyển đổi ngay (PL)
4h20 Chương trình : Nhịp sống Teen _ Du ca đường phố
04h40 Tiết mục: An toàn giao thông (PL)
04h45 Chương trình : Mái ấm nghĩa tình (PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 06/01/2017

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h05 Ca nhạc sáng
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Trực tiếp chương trình chào ngày mới
6h30 Phim truyện Hàn Quốc : Truyền Thuyết Thiếu Lâm Tự – Tập 37
7h15 Khám phá thế giới _ Loài linh trưởng
8h00 Chương trình : Mái ấm nghĩa tình (PL)
8h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
8h20 Giới thiệu Phim + THTG + Giới thiệu chuyên mục hàng tuần
8h30 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu còn mãi – Tập 18
9h30 Tự giới thiệu
9h40 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
10h20 Chương trình : Du lịch vòng quanh thế giới
10h40 Phim hoạt hình : Chú Rồng Ao Ao – Tập 51
10h55 Tự giới thiệu
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h02 Chương trình : Nhịp sống TEEN _ Du ca đường phố (PL)
11h25 Tự Giới thiệu
11h30 Thời sự Đài truyền hình TG + Tin thế giới + An toàn giao thông
11h55 Bản tin thị trường
BUỔI CHIỀU
12h00 Phim truyện Hàn Quốc : Bệnh viện thứ 3 – Tập 6 + 7
12h45 Quảng cáo
13h30 Tự Giới Thiệu
13h45 Chuyên mục : Vì chủ quyền an ninh biên giới (PL)
14h00 Phim truyện Việt Nam : Tay chơi miệt vườn – Tập 6
14h55 Tự Giới Thiệu
15h00 Chương trình : SitCom _ (PL)
15h15 Chương trình : Sổ tay nội trợ _ Bánh tôm chiên kiểu thái (PL)
15h30 Chương trình : Hài _ Cưới liền tay
16h00 Phim hoạt hình : Đảo ốc vàng – Tập 46
16h20 Tự Giới Thiệu
16h30 Phim truyện Philippines : Kẻ tội đồ thánh thiên – Tập 11 + 12
18h05 Quảng cáo – Tự Giới Thiệu – Thông báo
BUỔI TỐI
18h13 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho
18h25 Bản tin thị trường
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao
18h54 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h50 Phim truyện Trung Quốc : Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ- Tập 25
20h30 Chương trình : SitCom _ Mẹ có bồ
20h35 Trực tiếp Bạn nhà nông _ Khí sinh học và vấn đề bảo vệ môi trường
21h20 Tiết mục : An toàn giao thông
21h25 Chương trình : Hài _ Sitcom (PL)
21h50 Chương trình : Hài Sitcom (PL)
22h00 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao (PL)
22h30 Phim truyện Hàn Quốc : Hai số phận – Tập 27
23h30 Chương trình : Hài _ Cưới liền tay (PL)
00h00 Phim truyện Philippines : Trái tim người Mẹ – Tập 1
00h45 Phim truyện Hàn Quốc : Hạnh phúc nơi nào _ Tập 11 + 12
02h10 Tin thế giới khuya
02h15 Phim truyện Hàn Quốc : Bệnh viện thứ 3 – Tập 6 + 7
03h50 Chương trình : Khám phá thế giới
04h20 Chương trình : Nhịp sống TEEN _ Du ca đường phố (PL)
04h40 Tiết mục: An toàn giao thông (PL)
04h45 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho (PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 07/01/2017

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h05 Ca nhạc sáng
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Trực tiếp chương trình chào ngày mới
6h30 Phim truyện Hàn Quốc : Truyền Thuyết Thiếu Lâm Tự – Tập 38
7h15 Chương trình : Gai điệu phương nam _ Lần 56 ( PL ) x
8h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
8h20 Giới thiệu Phim + THTG + Giới thiệu chuyên mục hàng tuần
8h30 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu còn mãi – Tập 19
9h30 Tự giới thiệu
9h35 Chương trình : Gải trí nước ngoài
9h45 Chương trình : Nhịp sống teen _ Du ca đường phố
10h00 Chương trình : Tọa đàm _ Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt x
10h55 Tự giới thiệu
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h02 CT : Biết để làm đúng – Đi vệ sinh nơi công cộng có vi phạm pháp luật không (PL)
11h25 Tự Giới thiệu
11h30 Thời sự Đài truyền hình TG + Tin thế giới + An toàn giao thông
11h55 Bản tin thị trường
BUỔI CHIỀU
12h00 Phim truyện Hàn Quốc : Bệnh viện thứ 3 – Tập 8 + 9
12h45 Quảng cáo
13h30 Tự Giới Thiệu
13h45 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho (PL)
14h00 Phim truyện Việt Nam : Tay chơi miệt vườn – Tập 7
14h55 Tự Giới Thiệu
15h00 Thế giới đó đây : Chinh phục thử thách hoang dã
15h15 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc (PL)
16h00 Chuyên mục : Vì tuổi thơ
16h20 Tự Giới Thiệu
16h30 Phim truyện Philippines : Kẻ tội đồ thánh thiên – Tập 13 + 14
18h05 Quảng cáo – Tự Giới Thiệu – Thông báo
BUỔI TỐI
18h13 Chuyên đề : Cái Bè tiềm năng và phát triển
18h25 Bản tin thị trường
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao
18h54 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h50 Phim truyện Trung Quốc : Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ- Tập 26
20h30 Chương trình : Miền Tây Trong Tôi _ Về với hội đua bò Bảy Núi An Giang
20h40 Tiết mục: An toàn giao thông
20h45 Chương trình : Đường đến Vinh Quang
21h40 Chương trình : Quà tặng âm nhạc
22h10 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao (PL)
22h40 Phim truyện Hàn Quốc : Hai số phận – Tập 28
23h30 Chương trình : Giai điệu phương nam ( PL ) x
00h00 Phim truyện Philippines : Trái tim người Mẹ – Tập 2
00h45 Phim truyện Hàn Quốc : Hạnh phúc nơi nào _ Tập 13 + 14
02h10 Tin thế giới khuya
02h15 Phim truyện Hàn Quốc : Bệnh viện thứ 3 – Tập 8 + 9
03h50 Chương trình : Khám phá thế giới x
04h20 Chương trình : Miền Tây Trong Tôi _ Về với hội đua bò Bảy Núi An Giang (PL)
04h40 Tiết mục: An toàn giao thông (PL)
04h45 Chuyên đề : Cái Bè tiềm năng và phát triển (PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 08/01/2017

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h05 Ca nhạc sáng
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Trực tiếp chương trình chào ngày mới
6h30 Phim truyện Hàn Quốc : Truyền Thuyết Thiếu Lâm Tự – Tập 39
7h15 Phim khoa học : Tìm hiểu về khoa học x
8h00 Chương trình : Miền Tây Trong Tôi _ Về với hội đua bò Bảy Núi An Giang (PL)
8h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
8h20 Giới thiệu Phim + THTG + Giới thiệu chuyên mục hàng tuần
8h30 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu còn mãi – Tập 20
9h30 Tự giới thiệu
9h40 Chương trình : Sổ tay nội trợ _ Bánh tôm chiên kiểu thái (PL)
10h00 Chương trình : Đường đến Vinh Quang (PL)
10h55 Chương trình : Làm chủ tay lái – Biên bản chồng biên bản xử lý ra sao (PL)
10h55 Tự giới thiệu
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h02 Chuyên mục : Vì tuổi thơ (PL)
11h25 Tự Giới thiệu
11h30 Thời sự Đài truyền hình TG + Tin thế giới + An toàn giao thông
11h55 Bản tin thị trường
BUỔI CHIỀU
12h00 Phim truyện Hàn Quốc : Bệnh viện thứ 3 – Tập 10 + 11
12h45 Quảng cáo
13h30 Tự Giới Thiệu
13h45 Chuyên đề : Cái Bè tiềm năng và phát triển (PL)
14h00 Phim truyện Việt Nam : Tay chơi miệt vườn – Tập 8
14h55 Tự Giới Thiệu
15h00 Chương trình : Hài Sitcom (PL)
15h15 Chương trình : Quà tặng âm nhạc (PL)
15h50 CT : Biết để làm đúng – Đi vệ sinh nơi công cộng có vi phạm pháp luật không (PL)
16h13 Truyền hình trực tiếp chương trình : Xổ Số Tiền Giang
16h20 Tự Giới Thiệu
16h30 Phim truyện Philippines : Kẻ tội đồ thánh thiên – Tập 15 + 16
18h05 Quảng cáo – Tự Giới Thiệu – Thông báo
BUỔI TỐI
18h10 Chương trình : Câu chuyện nông thôn
18h25 Bản tin thị trường
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao
18h54 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h50 Phim truyện Trung Quốc : Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ- Tập 27
20h30 Chương trình : Nâng bước đến trường
20h45 Chương trình : SitCom _ Làm ơn mắc oán
21h00 Tiết mục: An toàn giao thông
21h05 Chương trình : Cơm ngon con khỏe _ Tập 35
22h00 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao (PL)
22h30 Sân khấu – Cải lương : Bóng hồng sa mạc
00h45 Phim truyện Hàn Quốc : Hạnh phúc nơi nào _ Tập 15 + 16
02h10 Tin thế giới khuya
02h15 Phim truyện Hàn Quốc : Bệnh viện thứ 3 – Tập 10 + 11
03h50 Chương trình : Đường đến Vinh Quang (PL)
04h40 Tiết mục: An toàn giao thông (PL)
04h45 Chương trình : Nâng bước đến trường (PL)