CHƯƠNG TRÌNH PHIM TRUYỆN THÁNG 09/2017

KHUNG GIỜ THỨ 2 28/08/2017 THỨ 3 29/08/2017 THỨ 4 30/08/2017 THỨ 5 31/08/2017 THỨ 6 01/09/2017 THỨ 7 02/09/2017 CHỦ NHẬT 03/09/2017
7:00-7:05 PVN – Tuyết nhiệt đới T4 PVN – Tuyết nhiệt đới T5 PVN – Tuyết nhiệt đới T6
8:30 PPL – Huyền thoại Indio T2 PPL – Huyền thoại Indio T3 PPL – Huyền thoại Indio T4
12:00 PHK – Vòng xoáy thiện ác T20,21 PHK – Vòng xoáy thiện ác T22,23 PHK – Vòng xoáy thiện ác T24,25
14:00 PVN – Bò cạp tím T21 PVN – Bò cạp tím T22 PVN – Bò cạp tím T23
16:30 PTL – Chuyện tình Hoàng gia T12,13 PTL – Chuyện tình Hoàng gia T14,15 PTL – Chuyện tình Hoàng gia T16,17
19:45 PTQ – Thiếu niên Tứ đại danh bổ T18 PTQ – Thiếu niên Tứ đại danh bổ T19 PTQ – Thiếu niên Tứ đại danh bổ T20
21:05 PVN – Khi em đã lớn T5 PVN – Khi em đã lớn T6 PVN – Khi em đã lớn T7
22:40 PPL – Cạn dòng nước mắt T18 PPL – Cạn dòng nước mắt T19 Sân khấu
0:00 PHK – Phi hổ P2 T19 PHK – Phi hổ P2 T20 (Hết) Sân khấu
0:45 PVN – Tay chơi miệt vườn T16,17 PVN – Tay chơi miệt vườn T18,19 PVN – Tay chơi miệt vườn T20,21
2:15 PHK – Vòng xoáy thiện ác T20,21 PHK – Vòng xoáy thiện ác T22,23 PHK – Vòng xoáy thiện ác T24,25
KHUNG GIỜ THỨ 2 04/09/2017 THỨ 3 05/09/2017 THỨ 4 06/09/2017 THỨ 5 07/09/2017 THỨ 6 08/09/2017 THỨ 7 09/09/2017 CHỦ NHẬT 10/09/2017
7:00 PVN – Tuyết nhiệt đới T7 PVN – Tuyết nhiệt đới T8 PVN – Tuyết nhiệt đới T9 PVN – Tuyết nhiệt đới T10 PVN – Tuyết nhiệt đới T11 PVN – Tuyết nhiệt đới T12 PVN – Tuyết nhiệt đới T13
8:30 PPL – Huyền thoại Indio T5 PPL – Huyền thoại Indio T6 PPL – Huyền thoại Indio T7 PPL – Huyền thoại Indio T8 PPL – Huyền thoại Indio T9 PPL – Huyền thoại Indio T10 PPL – Huyền thoại Indio T11
12:00 PHK – Vòng xoáy thiện ác T26,27 PHK – Vòng xoáy thiện ác T28,29 PHK – Vòng xoáy thiện ác T30 (Hết) PHQ – Chạy đâu cho thoát T1 PHQ – Chạy đâu cho thoát T2,3 PHQ – Chạy đâu cho thoát T4,5 PHQ – Chạy đâu cho thoát T6,7 PHQ – Chạy đâu cho thoát T8,9
14:00 PVN – Bò cạp tím T24 PVN – Bò cạp tím T25 PVN – Bò cạp tím T26 PVN – Bò cạp tím T27 PVN – Bò cạp tím T28 PVN – Bò cạp tím T29 PVN – Bò cạp tím T30
16:30 PTL – Chuyện tình Hoàng gia T18,19 PTL – Chuyện tình Hoàng gia T20,21 PTL – Chuyện tình Hoàng gia T22,23 PTL – Chuyện tình Hoàng gia T24,25 PTL – Chuyện tình Hoàng gia T26,27 PTL – Chuyện tình Hoàng gia T28,29 PTL – Chuyện tình Hoàng gia T30,31 (Hết)
19:45 PTQ – Thiếu niên Tứ đại danh bổ T21 PTQ – Thiếu niên Tứ đại danh bổ T22 PTQ – Thiếu niên Tứ đại danh bổ T23 PTQ – Thiếu niên Tứ đại danh bổ T24 PTQ – Thiếu niên Tứ đại danh bổ T25 PTQ – Thiếu niên Tứ đại danh bổ T26 PTQ – Thiếu niên Tứ đại danh bổ T27
21:05 PVN – Khi em đã lớn T8 PVN – Khi em đã lớn T9 PVN – Khi em đã lớn T10 PVN – Khi em đã lớn T11 PVN – Khi em đã lớn T12 PVN – Khi em đã lớn T13 PVN – Khi em đã lớn T14
22:40 PPL – Cạn dòng nước mắt T20 PPL – Cạn dòng nước mắt T21 PPL – Cạn dòng nước mắt T22 PPL – Cạn dòng nước mắt T23 PPL – Cạn dòng nước mắt T24 PPL – Cạn dòng nước mắt T25 Sân khấu
0:00 PHK – Mất dấu T1 PHK – Mất dấu T2 PHK – Mất dấu T3 PHK – Mất dấu T4 PHK – Mất dấu T5 PHK – Mất dấu T6 Sân khấu
0:45 CLB Thể thao CLB Thể thao CLB Thể thao CLB Thể thao PVN – Tay chơi miệt vườn T22,23 PVN – Tay chơi miệt vườn T24,25 PVN – Tay chơi miệt vườn T26,27
2:15 PHK – Vòng xoáy thiện ác T26,27 PHK – Vòng xoáy thiện ác T28,29 PHK – Vòng xoáy thiện ác T30 (Hết) PHQ – Chạy đâu cho thoát T1 PHQ – Chạy đâu cho thoát T2,3 PHQ – Chạy đâu cho thoát T4,5 PHQ – Chạy đâu cho thoát T6,7 PHQ – Chạy đâu cho thoát T8,9
KHUNG GIỜ THỨ 2 11/09/2017 THỨ 3 12/09/2017 THỨ 4 13/09/2017 THỨ 5 14/09/2017 THỨ 6 15/09/2017 THỨ 7 16/09/2017 CHỦ NHẬT 17/09/2017
7:00 PVN – Tuyết nhiệt đới T14 PVN – Tuyết nhiệt đới T15 PVN – Tuyết nhiệt đới T16 PVN – Tuyết nhiệt đới T17 PVN – Tuyết nhiệt đới T18 PVN – Tuyết nhiệt đới T19 PVN – Tuyết nhiệt đới T20
8:30 PPL – Huyền thoại Indio T12 PPL – Huyền thoại Indio T13 PPL – Huyền thoại Indio T14 PPL – Huyền thoại Indio T15 PPL – Huyền thoại Indio T16 PPL – Huyền thoại Indio T17 PPL – Huyền thoại Indio T18
12:00 PHQ – Chạy đâu cho thoát T10,11 PHQ – Chạy đâu cho thoát T12,13 PHQ – Chạy đâu cho thoát T14,15 PHQ – Chạy đâu cho thoát T16,17 PHQ – Chạy đâu cho thoát T18,19 PHQ – Chạy đâu cho thoát T20,21 PHQ – Chạy đâu cho thoát T22,23
14:00 PVN – Bò cạp tím T31 PVN – Bò cạp tím T32 PVN – Bò cạp tím T33 PVN – Bò cạp tím T34 PVN – Bò cạp tím T35 PVN – Bò cạp tím T36 (Hết) PVN – Sức nặng tình thâm T1
16:30 PTL – Đá quý vân mây T1,2 PTL – Đá quý vân mây T3,4 PTL – Đá quý vân mây T5,6 PTL – Đá quý vân mây T7,8 PTL – Đá quý vân mây T9,10 PTL – Đá quý vân mây T11,12 PTL – Đá quý vân mây T13,14
19:45 PTQ – Thiếu niên Tứ đại danh bổ T28 PTQ – Thiếu niên Tứ đại danh bổ T29 PTQ – Thiếu niên Tứ đại danh bổ T30 PTQ – Thiếu niên Tứ đại danh bổ T31 PTQ – Thiếu niên Tứ đại danh bổ T32 PTQ – Thiếu niên Tứ đại danh bổ T33 PTQ – Thiếu niên Tứ đại danh bổ T34
21:05 PVN – Khi em đã lớn T15 PVN – Khi em đã lớn T16 PVN – Khi em đã lớn T17 PVN – Khi em đã lớn T18 PVN – Khi em đã lớn T19 PVN – Khi em đã lớn T20 PVN – Khi em đã lớn T21
22:40 PPL – Cạn dòng nước mắt T26 PPL – Cạn dòng nước mắt T27 PPL – Cạn dòng nước mắt T28 PPL – Cạn dòng nước mắt T29 PPL – Cạn dòng nước mắt T30 PPL – Cạn dòng nước mắt T31 Sân khấu
0:00 PHK – Mất dấu T7 PHK – Mất dấu T8 PHK – Mất dấu T9 PHK – Mất dấu T10 PHK – Mất dấu T11 PHK – Mất dấu T12 Sân khấu
0:45 CLB Thể thao CLB Thể thao CLB Thể thao CLB Thể thao PVN – Tay chơi miệt vườn T28,29 PVN – Tay chơi miệt vườn T30,31 PVN – Tay chơi miệt vườn T32,33
2:15 PHQ – Chạy đâu cho thoát T10,11 PHQ – Chạy đâu cho thoát T12,13 PHQ – Chạy đâu cho thoát T14,15 PHQ – Chạy đâu cho thoát T16,17 PHQ – Chạy đâu cho thoát T18,19 PHQ – Chạy đâu cho thoát T20,21 PHQ – Chạy đâu cho thoát T22,23
KHUNG GIỜ THỨ 2 18/09/2017 THỨ 3 19/09/2017 THỨ 4 20/09/2017 THỨ 5 21/09/2017 THỨ 6 22/09/2017 THỨ 7 23/09/2017 CHỦ NHẬT 24/09/2017
7:00 PVN – Tuyết nhiệt đới T21 PVN – Tuyết nhiệt đới T22 PVN – Tuyết nhiệt đới T23 PVN – Tuyết nhiệt đới T24 PVN – Tuyết nhiệt đới T25 PVN – Tuyết nhiệt đới T26 PVN – Tuyết nhiệt đới T27
8:30 PPL – Huyền thoại Indio T19 PPL – Huyền thoại Indio T20 PPL – Huyền thoại Indio T21 PPL – Huyền thoại Indio T22 PPL – Huyền thoại Indio T23 PPL – Huyền thoại Indio T24 PPL – Huyền thoại Indio T25
12:00 PHQ – Chạy đâu cho thoát T24,25 PHQ – Chạy đâu cho thoát T26,27 (Hết) PTQ – Thâm cung điệp ảnh T1,2 PTQ – Thâm cung điệp ảnh T3,4 PTQ – Thâm cung điệp ảnh T5,6 PTQ – Thâm cung điệp ảnh T7,8 PTQ – Thâm cung điệp ảnh T9,10
14:00 PVN – Sức nặng tình thâm T2 PVN – Sức nặng tình thâm T3 PVN – Sức nặng tình thâm T4 PVN – Sức nặng tình thâm T5 PVN – Sức nặng tình thâm T6 PVN – Sức nặng tình thâm T7 PVN – Sức nặng tình thâm T8
16:30 PTL – Đá quý vân mây T15,16 PTL – Đá quý vân mây T17,18 PTL – Đá quý vân mây T19,20 PTL – Đá quý vân mây T21,22 PTL – Đá quý vân mây T23,24 PTL – Đá quý vân mây T25,26 PTL – Đá quý vân mây T27,28
19:45 PTQ – Thiếu niên Tứ đại danh bổ T35 PTQ – Thiếu niên Tứ đại danh bổ T36 PTQ – Thiếu niên Tứ đại danh bổ T37 PTQ – Thiếu niên Tứ đại danh bổ T38 PTQ – Thiếu niên Tứ đại danh bổ T39 PTQ – Thiếu niên Tứ đại danh bổ T40 PTQ – Thiếu niên Tứ đại danh bổ T41
21:05 PVN – Khi em đã lớn T22 PVN – Khi em đã lớn T23 PVN – Khi em đã lớn T24 PVN – Khi em đã lớn T25 PVN – Khi em đã lớn T26 PVN – Khi em đã lớn T27 PVN – Khi em đã lớn T28
22:40 PPL – Cạn dòng nước mắt T32 PPL – Cạn dòng nước mắt T33 PPL – Cạn dòng nước mắt T34 PPL – Cạn dòng nước mắt T35 PPL – Cạn dòng nước mắt T36 PPL – Cạn dòng nước mắt T37 (Hết) Sân khấu
0:00 PHK – Mất dấu T13 PHK – Mất dấu T14 PHK – Mất dấu T15 PHK – Mất dấu T16 PHK – Mất dấu T17 PHK – Mất dấu T18 Sân khấu
0:45 CLB Thể thao CLB Thể thao CLB Thể thao CLB Thể thao PVN – Tay chơi miệt vườn T34,35 PVN – Tay chơi miệt vườn T36,37 (Hết) PHK – Bà xã cát tường T1,2
2:15 PHQ – Chạy đâu cho thoát T24,25 PHQ – Chạy đâu cho thoát T26,27 (Hết) PTQ – Thâm cung điệp ảnh T1,2 PTQ – Thâm cung điệp ảnh T3,4 PTQ – Thâm cung điệp ảnh T5,6 PTQ – Thâm cung điệp ảnh T7,8 PTQ – Thâm cung điệp ảnh T9,10
KHUNG GIỜ THỨ 2 25/09/2017 THỨ 3 26/09/2017 THỨ 4 27/09/2017 THỨ 5 28/09/2017 THỨ 6 29/09/2017 THỨ 7 30/09/2017 CHỦ NHẬT 01/10/2017
7:00 PVN – Tuyết nhiệt đới T28 PVN – Tuyết nhiệt đới T29 PVN – Tuyết nhiệt đới T30 (Hết) PVN – Nhà có 5 nàng tiên T1 PVN – Nhà có 5 nàng tiên T2 PVN – Nhà có 5 nàng tiên T3
8:30 PPL – Huyền thoại Indio T26 PPL – Huyền thoại Indio T27 PPL – Huyền thoại Indio T28 PPL – Huyền thoại Indio T29 PPL – Huyền thoại Indio T30 PPL – Huyền thoại Indio T31
12:00 PTQ – Thâm cung điệp ảnh T11,12 PTQ – Thâm cung điệp ảnh T13,14 PTQ – Thâm cung điệp ảnh T15,16 PTQ – Thâm cung điệp ảnh T17,18 PTQ – Thâm cung điệp ảnh T19,20 PTQ – Thâm cung điệp ảnh T21,22
14:00 PVN – Sức nặng tình thâm T9 PVN – Sức nặng tình thâm T10 PVN – Sức nặng tình thâm T11 PVN – Sức nặng tình thâm T12 PVN – Sức nặng tình thâm T13 PVN – Sức nặng tình thâm T14
16:30 PTL – Đá quý vân mây T29,30 (Hết) PĐL – Bao Thanh Thiên P1 T1,2 PĐL – Bao Thanh Thiên P1 T3,4 PĐL – Bao Thanh Thiên P1 T5,6 PĐL – Bao Thanh Thiên P1 T7,8 PĐL – Bao Thanh Thiên P1 T9,10
19:45 PTQ – Thiếu niên Tứ đại danh bổ T42 PTQ – Thiếu niên Tứ đại danh bổ T43 PTQ – Thiếu niên Tứ đại danh bổ T44 (Hết) PTQ – Bích huyết thư hương mộng T1 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T2 PTQ – Bích huyết thư hương mộng T3
21:05 PVN – Khi em đã lớn T29 PVN – Khi em đã lớn T30 (Hết) PVN – Vết sẹo T1 PVN – Vết sẹo T2 PVN – Vết sẹo T3 PVN – Vết sẹo T4
22:40 PHQ – Con yêu của mẹ T1 PHQ – Con yêu của mẹ T2 PHQ – Con yêu của mẹ T3 PHQ – Con yêu của mẹ T4 PHQ – Con yêu của mẹ T5 PHQ – Con yêu của mẹ T6
0:00 PHK – Mất dấu T19 PHK – Mất dấu T20 PHK – Mất dấu T21 PHK – Mất dấu T22 PHK – Mất dấu T23 PHK – Mất dấu T24
0:45 CLB Thể thao CLB Thể thao CLB Thể thao CLB Thể thao PHK – Bà xã cát tường T3,4 PHK – Bà xã cát tường T5,6
2:15 PTQ – Thâm cung điệp ảnh T11,12 PTQ – Thâm cung điệp ảnh T13,14 PTQ – Thâm cung điệp ảnh T15,16 PTQ – Thâm cung điệp ảnh T17,18 PTQ – Thâm cung điệp ảnh T19,20 PTQ – Thâm cung điệp ảnh T21,22
Ghi chú : Chương trình có thể thay đổi khi có lịch truyền hình trực tiếp hoặc tiếp sóng truyền hình trực tiếp đột xuất ./.