Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Cán bộ tư pháp phải dũng cảm đấu tranh vì công lý

“Một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác cải cách tư pháp là xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp trong sạch, vững mạnh, có kỹ năng nghề nghiệp và kiến thức thực tiễn, dũng cảm đấu tranh vì công lý, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa”, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, nhấn mạnh như vậy trong buổi lễ công bố quyết định thành lập Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội sáng 25-5, tại Hà Nội.

Chủ tịch nước bày tỏ sự vui mừng khi nghe báo cáo của đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát  nhân dân tối cao. Theo đó, trong thời gian qua, ngành kiểm sát đã cố gắng khắc phục nhiều khó khăn, nỗ lực phấn đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ ngành kiểm sát. Nhiều người trong số học viên tốt nghiệp đã được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo ngành kiểm sát và các cơ quan của Đảng và nhà nước.

Chủ tịch nước khẳng định, việc thành lập Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội là sự thể hiện nghiêm túc và quyết tâm thực hiện các nghị quyết của Đảng và Quốc hội trong việc khắc phục tình trạng thiếu cán bộ có chức danh tư pháp nói chung và kiểm sát viên nói riêng ở các địa phương.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại lễ

“Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội được thành lập là sự kiện quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành của ngành kiểm sát nhân dân nói chung và công tác đào tạo cán bộ của ngành kiểm sát nhân dân nói riêng, khẳng định sự quyết tâm và tầm nhìn dài hạn về công tác đào tạo cán bộ của ngành, của các đồng chí lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trước đây cũng như hiện nay”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước bày tỏ sự tin tưởng, được xây dựng trên cơ sở Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát, với truyền thống giảng dạy hơn 40 năm qua, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội chắc chắn sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và ngành giao phó, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của sự nghiệp cải cách tư pháp nước nhà. Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội được thành lập sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho ngành kiểm sát trong việc chủ động đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, đồng thời bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành trong tình hình mới theo chủ trương của Bộ Chính trị và Quốc hội.

Để Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Chủ tịch nước yêu cầu ngành kiểm sát cần tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng và Quốc hội và các chính sách khác của Nhà nước về công tác cán bộ. Chú trọng công tác tuyển chọn, bồi dưỡng cán bộ, đồng thời có chính sách phù hợp bảo đảm chất lượng cán bộ của ngành kiểm sát luôn có sự kế thừa và phát triển.

Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cần tập trung xác định rõ mục tiêu, phạm vi đào tạo sao cho phù hợp với nhu cầu đào tạo cán bộ của ngành. Công tác tuyển sinh phải phù hợp với nhu cầu cán bộ, đặc biệt là ở những địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa. Có cơ chế thu hút, tuyển chọn những người tâm huyết, đủ đức, đủ tài vào làm việc ở nhà trường, đáp ứng yêu cầu của trường đại học.

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội cần chú trọng xây dựng hệ thống giáo trình, giáo án và bài học phù hợp với đặc điểm của trường đại học chuyên ngành kiểm sát, chú trọng đào tạo kỹ năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, vừa đào tạo đội ngũ cán bộ, vừa làm công tác nghiên cứu khoa học kiểm sát của ngành kiểm sát nhân dân.

Các thầy, cô giáo, cán bộ viên chức và học viên của nhà trường phải luôn ra sức thi đua dạy tốt và học tốt, đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn công tác của ngành, bảo đảm học viên ra trường có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, nắm vững khoa học pháp lý, có kỹ năng nghề nghiệp và kiến thức thực tiễn, chủ động đấu tranh vì công lý, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành hữu quan, đảng bộ, chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về nguồn lực cho Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội sớm ổn định và đi vào hoạt động.

Chủ tịch nước cũng yêu cầu, nhà trường cần chủ động hợp tác chặt chẽ với các trường trong nước và quốc tế, phấn đấu  đưa Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội phát triển thành trường trọng điểm quốc gia, từng bước vươn lên ngang tầm trong khu vực.

Theo Quyết định số 614/QĐ-TTg ngày 24-4-2013 của Thủ tướng Chính phủ, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát. Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân.