+ LHPN tỉnh Tiền Giang tổ chức tọa đàm với chủ đề “Thực trạng và giải pháp phòng, chống bạo lực gia đình; bạo lực, xâm hại trẻ em tại cơ sở”, với sự tham gia của nhiều đơn vị. + Nông dân bước vào thu hoạch sầu riêng nghịch vụ, thương lái đến tại vườn mua sầu riêng giống Ri 6 giá 65.000-68.000 đồng/kg, sầu riêng giống Monthong 80.000 đồng/kg, tăng gấp đôi so với mùa thuận. + Câu lạc bộ hưu trí giao thông- vận tải tỉnh Tiền Giang tổ chức buổi họp mặt cựu cán bộ, công chức, viên chức ngành giao thông vận tải và giao bưu khu 8 lần thứ 3 năm 2019. + Ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang thăm gia đình; nạn nhân tai nạn giao thông huyện Gò Công Tây và Châu Thành + Trường Chính trị Tiền Giang khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho chức sắc tôn giáo, nhà hoạt động văn hoá, xã hội, văn học, nghệ thuật năm 2019...
Sức khỏe – Ẩm thực