CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 20/04/2024

BUỔi SÁng 5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình 5h03 Thể dục buổi sáng 5h25 Phim truyện Trung Quốc : Mãnh hổ võ lâm – Tập 3 6h10 Chương trình : Âm vang miền cửa biển 6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL ) 6h30 Chương […]