Hướng dẫn xem truyền hình, radio trực tuyến

Thao tác như hình bên dưới để xem truyền hình trực tuyến, radio trực tuyến   * Nếu gặp vấn đề khi xem truyền hình, radio trực tuyến vui lòng  gửi phản hồi bên dưới.