Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Tiền Giang sơ kết 6 tháng đầu năm

(THTG) Sáng ngày 12 – 7, tại thị xã Gò Công, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Bà Châu Thị Mỹ Phương –  Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Đến dự hội nghị còn có ông Nguyễn Văn Mười – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và lãnh đạo các huyện, thị, thành trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

vlcsnap-2022-07-12-15h14m57s768.png

vlcsnap-2022-07-12-15h15m06s661.png

vlcsnap-2022-07-12-15h15m48s977.png

Quang cảnh Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang.

Theo báo cáo tại buổi sơ kết, Ban Tuyên giáo các cấp đã chủ động, tích cực thực hiện tốt chức năng tham mưu và hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn trên lĩnh vực Tuyên giáo trong 6 tháng đầu năm 2022, nhất là tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, trình độ nhận thức, lý luận về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên; triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh,… góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tạo sự thống nhất và đồng thuận cao trong nội bộ và các tầng lớp Nhân dân.

Nội dung tuyên truyền bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về những sự kiện chính trị quan trọng, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương. Ban Tuyên giáo các cấp thường xuyên định hướng, hướng dẫn các hoạt động thông tin tuyên truyền; theo dõi hoạt động của các ngành trong khối tư tưởng – văn hóa và khoa giáo, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm trạng xã hội; phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực,… góp phần định hướng, ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân theo hướng tích cực, đúng chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tạo niềm tin, phấn khởi thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Nội dung, phương thức công tác tuyên giáo tiếp tục có nhiều đổi mới, nhanh nhạy, chủ động, phù hợp hơn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn.

vlcsnap-2022-07-12-15h17m13s510.png

vlcsnap-2022-07-12-15h19m01s739.png

Các đại biểu nêu những khó khăn, thuận lợi trong công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm.

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu đã nêu lên những khó khăn, thuận lợi, và những giải pháp trong quá trình thực hiện công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, trong đó đã tập trung phân tích về thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt nghiên cứu dư luận xã hội; công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử đạ phương; đánh giá việc tổ chức thực hiện tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân….

vlcsnap-2022-07-12-15h15m24s815.png

Bà Châu Thị Mỹ Phương –  Ủy viên ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Sáu tháng cuối năm 2022, công tác tuyên giáo đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy tổ chức triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, những vấn đề trọng tâm để từ đó tham mưu đề xuất giải pháp định hướng dư luận xã hội, nhất là các vấn đề dư luận quan tâm, báo chí phản ánh… đồng thời kiểm tra việc triển khai và tổ chức thực hiện kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ chính trị về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 của bộ chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nguyễn Phong