Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4         (THTG) Sáng ngày 7/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khoá XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

              

Đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; đồng chí Trần Thế Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang chủ trì hội nghị.

            

Nội dung kiểm điểm của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tập trung vào các vấn đề cấp bách đã nêu trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI về xây dựng Ðảng như kiểm điểm việc thực hiện quy chế làm việc, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; trách nhiệm của tập thể trong thảo luận và ban hành các quyết định về công tác cán bộ, các chủ trương phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà.

            

Để nâng cao chất lượng kiểm điểm, đồng chí Trương Hòa Bình yêu cầu tiến hành hội nghị một cách chặt chẽ, chu đáo, nghiêm túc, thận trọng, khách quan và đi vào thực chất, tránh làm qua loa, hình thức, phát huy tính dân chủ và từng đồng chí trong Ban Thường vụ phải nghiêm khắc kiểm điểm, tiếp thu ý kiến, chỉ rõ những sai lầm, khuyết điểm, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra giải pháp khắc phục, đưa hoạt động tự phê bình, phê bình đi vào nền nếp, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.