Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng họp phiên thứ 8

Ngày 28-9, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Ban Chỉ đạo (BCĐ) T.Ư về phòng, chống tham nhũng (PCTN) họp phiên thứ tám, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN từ sau phiên họp thứ bảy của BCĐ đến nay và bàn phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN chủ trì phiên họp.

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu ý kiến. Ảnh: DUY LINH
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu ý kiến. Ảnh: DUY LINH

Báo cáo của BCĐ và các ý kiến phát biểu tại phiên họp nêu rõ: Từ phiên họp thứ bảy đến nay, công tác PCTN tiếp tục được triển khai tích cực. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền; việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục, xây dựng, hoàn thiện thể chế về PCTN; các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng có những chuyển biến rõ nét. Hoạt động của BCĐ T.Ư về PCTN, Ban Nội chính T.Ư và các ban nội chính địa phương đạt nhiều kết quả, nhất là việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc về PCTN; kiểm tra đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị của BCĐ; tổ chức rà soát các cuộc thanh tra kinh tế – xã hội tại các địa phương.

Sáu tháng đầu năm nay, các bộ, ngành, địa phương đã chuyển đổi vị trí công tác 8.649 cán bộ, công chức, viên chức; có 18 trường hợp người đứng đầu thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị mình quản lý, phụ trách, đã xử lý kỷ luật 11 người. Qua công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm, đã kỷ luật 366 trường hợp có liên quan tham nhũng, cố ý làm trái. Qua thanh tra, phát hiện 29 vụ, 58 đối tượng có hành vi tham nhũng và liên quan tham nhũng với số tiền 27,5 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 9,3 tỷ đồng,…

Phát biểu ý kiến kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, công tác PCTN có những chuyển biến tích cực trên nhiều khâu: xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách phòng ngừa tham nhũng; công tác kiểm tra, đôn đốc thúc đẩy theo chức năng của BCĐ có tác dụng tốt. Đã chú trọng các khâu còn yếu như giám định, án treo, sự phối hợp giữa các cơ quan, thu hồi tài sản, xét xử vụ án lớn, để tìm cách tháo gỡ, khắc phục. Từ đó, các khâu yếu kém nêu trên có chuyển biến tốt; một số vụ án lớn, phức tạp được thúc đẩy nhanh hơn, góp phần ngăn ngừa, hạn chế, răn đe tham nhũng, tiêu cực. Tổng Bí thư nhấn mạnh cần phải kiên trì, kiên quyết, mạnh mẽ và phối hợp tốt hơn nữa giữa các cơ quan trong công tác PCTN.

Về phương hướng, nhiệm vụ từ nay đến hết năm, Tổng Bí thư yêu cầu cần tiếp tục đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án trọng điểm; tăng cường chỉ đạo tháo gỡ khó khăn ở khâu giám định, phục vụ tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử. Tổng Bí thư đồng ý với việc kiến nghị Bộ Chính trị ban hành chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng trong tình hình hiện nay; tiến hành sơ kết ba năm hoạt động của BCĐ T.Ư về PCTN, để rút kinh nghiệm thúc đẩy công tác PCTN hiệu quả hơn. Tiếp tục tổ chức các đoàn đi kiểm tra, đôn đốc PCTN; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, khi có ý kiến khác nhau thì báo cáo thường trực BCĐ, BCĐ để giải quyết. Thực hiện nghiêm việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về pháp luật và thực hiện pháp luật về PCTN.

Nguồn Nhân dân