9 tháng đầu năm, huyện Chợ Gạo thu ngân sách đạt 100,15%

(THTG) 9 tháng đầu năm 2022, huyện Chợ Gạo  thu ngân sách từ kinh tế địa phương được 98,643 tỷ đồng, đạt 100,15% so dự toán tỉnh giao, bằng 109,79% so cùng kỳ năm trước. Tổng chi ngân sách 9 tháng thực hiện 336,116 tỷ đồng, đạt 68,94% so dự toán năm và bằng 111,85% so cùng kỳ; trong đó, chi đầu tư phát triển 33,95 tỷ đồng, đạt 92,55% so dự toán năm và bằng 125,37% so cùng kỳ.

vlcsnap-2022-10-06-10h14m09s587.png

vlcsnap-2022-10-06-10h14m14s406.png

Thu ngân sách huyện  Chợ Gạo năm 2022 vượt mức chỉ tiêu giao.

Trên cơ sở dự toán đã được Hội đồng nhân dân huyện quyết định và Ủy ban nhân dân huyện giao, Phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp tốt với Chi cục thuế Khu vực Gò Công Tây – Chợ Gạo, các ngành, các xã – thị trấn phấn đấu thu ngân sách nhà nước từ kinh tế địa phương đạt và vượt dự toán tỉnh giao, tổ chức chi tiêu ngân sách trong phạm vi dự toán được duyệt trên tinh thần triệt để tiết kiệm, chống tiêu cực, lãng phí, cắt giảm những khoản chi chưa thật sự cần thiết để bảo đảm cân đối thu, chi ngân sách. Ngành Thuế địa phương cũng đã tăng cường kiểm tra việc thực hiện công khai ngân sách của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và Ủy ban nhân dân xã, thị trấn theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ và các quy định hiện hành.

Tin và ảnh: Ngọc Duyên