Ý kiến người dân “Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận tái khởi động” (22.04.2019)

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2F01Yknd+2204-1.m4v

Video cùng chuyên mục