Ý kiến người dân 01.7.2019

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2FY+Kien+Nguoi+Dan+1.7.2019-1.mp4

Video cùng chuyên mục