Ý kiến người dân “Khó khăn vì 100m kênh thủy lợi”

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục