Ý hiến người dân “Vượt tải trọng cho phép gấp nhiều lần”

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục