Hoàn cảnh em Phạm Thị Ngọc Hân, Trường THPT Thủ Khoa Huân, Chợ Gạo

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục