Hoàn cảnh em Hồng Thư mồ côi mẹ, ước mơ vào giảng đường đại học

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục