Chuyên đề 31.8 – Đẩy mạnh công tác dạy bơi, phòng chống đuối nước cho trẻ em

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục