Chuyên đề 26.2 – Nông dân Cái Bè trúng mùa – trúng giá vụ lúa Đông Xuân.

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục