Chuyên đề 28.9 – Hậu Mỹ Bắc B nổ lực về đích nông thôn mới

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục