Chuyên đề 02.03 – Nhiều giải pháp cho người dân tham gia BHYT

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục