Từ 15-6, học sinh, sinh viên được vay 1,5 triệu đồng/tháng

Từ ngày 15-6-2017, mức cho vay tối đa đối với HSSV sẽ tăng từ 1,25 triệu đồng/tháng/HSSV lên 1,5 triệu đồng/tháng/HSSV.


Phụ huynh HSSV nhận vốn vay ưu đãi tại các Điểm giao dịch xã của NHCSXH.

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 751/QĐ-TTg nâng mức cho vay đối với học sinh, sinh viên lên mức cho vay tối đa là 1,5 triệu đồng/tháng/HSSV. Như vậy, so với mức cũ đã áp dụng từ ngày 9-1-2016 thì mức cho vay tối đa đối với HSSV tăng thêm 250 nghìn đồng/tháng/HSSV.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân đối, bố trí cấp đủ nguồn vốn cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý cho NHCSXH theo quy định. NHCSXH có trách nhiệm thực hiện cho vay, giám sát, thu hồi nợ vay theo quy định của pháp luật hiện hành.

Sau gần 10 năm thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi cho vay vốn đối với HSSV theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến nay, tổng dư nợ chương trình đạt 17.372 tỷ đồng với hơn 3,5 triệu lượt HSSV nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được vay vốn.

Nguồn Nhân dân