Tiền Giang triển khai thực hiện Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021

(THTG) Chiều ngày 03-3, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tỉnh Tiền Giang tổ chức triển khai thực hiện công tác Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021.

vlcsnap-2021-03-04-09h55m50s454

vlcsnap-2021-03-04-09h54m09s775

Quang cảnh triển khai thực hiện công tác Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021. Ảnh: Bá Thủy

Theo số liệu thống kê, Tiền Giang có 663 cơ sở hành chính; 4.882 doanh nghiệp, hợp tác xã; 787 đơn vị sự nghiệp, 102 đơn vị hiệp hội; cùng với các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng thuộc diện điều tra trong cuộc Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021, trên địa bàn tỉnh. Đến nay, Tiền Giang đã thành lập Ban chỉ đạo các cấp, tuyển chọn điều tra, giám sát viên, tập huấn nghiệp vụ, rà soát và lập bảng kê đơn vị điều tra. Việc triển khai thu thập thông tin sẽ được tiến hành trong 2 đợt. Đợt 1: được tiến hành từ đầu tháng 3 đến hết tháng 4/2021 đối với nhóm cơ sở hành chính, các ban đảng, tổ chức chính trị, đoàn thể. Và từ đầu tháng 3 đến hết tháng 5/2021 đối với nhóm doanh nghiệp, hợp tác xã. Đợt 2: sẽ được tiến hành trong tháng 7/2021 đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Cuộc Tổng điều tra lần này được thực hiện thông qua hình thức thu thập thông tin qua phiếu trực tuyến sử dụng phần mềm internet web – from và phiếu điện tử di động CAPI; sau đó toàn bộ cơ sỡ giữ liệu sẽ được tích hợp vào cơ sở dữ liệu chung Tổng điều tra và được xử lý để tổng hợp kết quả điều tra.

vlcsnap-2021-03-04-09h56m14s462

Ông Nguyễn Văn Mười – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bá Thủy

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Mười – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh phải cập nhật đầy đủ, kịp thời các hướng dẫn của Trung ương, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ, chỉ đạo các đơn vị cấp huyện tiến hành thực hiện ngay các bước thu thông thông tin, nhất là nhóm điều tra về cơ sở hành chính. Về công tác tuyên truyền, ông cũng yêu cầu phải được tăng cường trong từng giai đoạn cụ thể, đến từng nhóm đối tượng điều tra, nhất là trong nhóm doanh nghiệp và tín ngưỡng tôn giáo, để công tác thu thập thông tin được diễn ra thuận lợi. Trong quá trình điều tra, cần lưu ý thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, nhất là trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay.

Bá Thủy