Tiền Giang tổ chức thành công Diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022

(THTG) Sau thời gian làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Tiền Giang năm 2022 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình, kế hoạch và yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện tham gia diễn tập.

km dien tap

Khai mạc Diễn tập KVPT tỉnh Tiền Giang năm 2022. Ảnh: Lê Thi

Quá trình thực hành diễn tập, cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị – xã hội đã thực hiện tốt việc vận hành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ theo tinh thần Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới và Nghị định số 21 của Chính phủ về khu vực phòng thủ.

asdasd

Cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang (mở rộng). Ảnh: Lê Thi

Các hội nghị cơ chế diễn ra đúng nguyên tắc, trình tự, nội dung, thể hiện tinh thần khẩn trương cấp bách, sát với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với tình huống đề ra. Thành công của cuộc diễn tập phản ánh toàn diện năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, năng lực tham mưu, cũng như trình độ tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng tác chiến của cơ quan quân sự, công an, mặt trận tổ quốc, các sở, ban ngành, tổ chức chính trị – xã hội trong các trạng thái quốc phòng, kịp thời bổ sung, hoàn chỉnh các phương án kế hoạch, hệ thống văn kiện tác chiến, giải quyết những vấn đề mới, yêu cầu thực tiễn đặt ra trên địa bàn. Tích cực xây dựng, củng cố, tăng cường các tiềm lực trong khu vực phòng thủ các cấp, nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh. Qua cuộc diễn tập đã rút ra được nhiều kinh nghiệm có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh.

hop hdnd

HĐND tỉnh Tiền Giang họp ra Nghị quyết chuyển hoạt động của địa phương sang thời chiến. Ảnh: Lê Thi

Trên cơ sở những bài học kinh nghiệm rút ra từ cuộc diễn tập, các cấp, ngành và lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện các kế hoạch, phương án tác chiến, sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra, đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh, gắn với tăng cường huấn luyện, luyện tập, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; nêu cao tinh thần cảnh giác với mọi âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thanh Triều – Yến Vân